GoDaddy

WYTYCZNE W ZAKRESIE MARKI I ZEZWOLEŃ

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2015 r.

Znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, postacie handlowe, projekty stron internetowych oraz inne cechy marki GoDaddy („Charakterystyka marki”) są chronione stosownymi znakami towarowymi, prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Strony zainteresowane otrzymaniem zezwolenia lub licencji na wykorzystywanie Charakterystyki marki GoDaddy lub innej własności intelektualnej powinny przesłać swoje zapytanie na adres permissions@godaddy.com  Każde zapytanie będzie rozpatrywane indywidualnie, a w stosownych przypadkach przyznawane będą zezwolenie lub licencja.

Naszym obowiązkiem jest ochrona integralności naszej marki, dlatego – mimo chęci uwzględnienia wszystkich przesyłanych wniosków – jesteśmy zmuszeni odrzucać wiele zapytań, jeżeli wnioskowane w nich wykorzystanie sugeruje, że firma GoDaddy jest powiązana z inną spółką, witryną lub produktem lub że udziela wobec nich poparcia.

W przypadku zainteresowania promowaniem firmy GoDaddy w witrynie Użytkownika, zachęcamy do członkostwa w naszym Programie partnerskim firmy GoDaddy, w ramach którego udostępniamy łącza i banery, które można wykorzystać, aby reklamować firmę GoDaddy i czerpać z tego korzyści finansowe.  Zasadniczo nie udostępniamy logotypów naszej firmy do osobistego użytku w sposób inny niż za pośrednictwem Programu partnerskiego, a członkostwo w Programie partnerskim nie uprawnia Użytkownika do wykorzystywania Charakterystyki marki w sposób inny niż poprzez wyświetlanie – w niezmienionej postaci – ikon, banerów lub grafik dostarczanych w ramach tego programu.

Często otrzymujemy zapytania od osób zainteresowanych włączeniem Charakterystyki marki GoDaddy do projektów odzieży lub innego rodzaju towarów. Niestety, nie możemy udzielić zezwolenia na tego rodzaju zastosowania. W celu zakupienia markowych towarów firmy GoDaddy, należy odwiedzić Sklep firmyGoDaddy.

Nie zezwalamy na wykorzystywanie naszych znaków towarowych do celów reklamowych, również w ramach Google AdWords, a także na wykorzystywanie naszych znaków towarowych w nazwach domen.

Jeśli Użytkownik reprezentuje media i chce wykorzystać logotyp firmy GoDaddy, prosimy o kontakt pod adresem pr@godaddy.com, co pozwoli nam niezwłocznie zareagować na zapytanie.

Jeśli Użytkownik otrzyma pozwolenie na wykorzystywanie Charakterystyki marki GoDaddy, jest on zobowiązany do używania jej zgodnie z następującymi wytycznymi:

Co należy robić:

 • W przypadku korzystania znaku towarowego firmy GoDaddy, Użytkownik powinien umieścić symbol ® przy pierwszym użyciu znaku w dokumencie, np. w tytule lub nagłówku, lub przy pierwszej wzmiance w tekście.
 • Jeżeli Użytkownik tworzy materiały nawiązujące do Charakterystyki marki GoDaddy, powinien on również zamieścić przypis dolny identyfikujący wykorzystywany materiał oraz jego właściciela.  Przykład: „GoDaddy® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GoDaddy Operating Company, LLC.  Wszelkie prawa zastrzeżone.”
 • W przypadku korzystania ze znaku towarowego firmy GoDaddy, należy dopilnować, aby odróżniał się on od tekstu, w którym się znajduje. Użytkownik może wyróżnić znak poprzez użycie wielkiej litery na początku znaku, zapisanie całego znaku wielkimi literami lub kursywą, umieszczenie znaku w cudzysłowie lub wykorzystanie innej czcionki lub kroju, aby wyróżnić znak.
 • Nazwę „GoDaddy” zawsze należy zapisywać jako jedno słowo oraz ściśle stosować się do podanych zasad pisowni i zapisu wielką literą w odniesieniu do znaków towarowych firmy GoDaddy.
 • Znak towarowy należy stosować jako przymiotnik, a nie jako rzeczownik lub czasownik, i nie należy go używać w liczbie mnogiej ani w formie dzierżawczej.

Czego nie należy robić:

 • Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w wykorzystywanej Charakterystyce marki GoDaddy. Zabrania się usuwania, zniekształcania lub zmieniania jakiegokolwiek elementu znaku towarowego lub logotypu.
 • Zabrania się włączania Charakterystyki marki GoDaddy do własnej nazwy produktu, nazwy usługi, znaku towarowego, logotypu ani nazwy firmy.
 • Zabrania się eksponowania Charakterystyki marki GoDaddy jako najbardziej widocznego elementu wizualnego witryny, produktu lub usługi Użytkownika.
 • Zabrania się eksponowania Charakterystyki marki GoDaddy w sposób mylący, nieuczciwy, szkalujący, skutkujący naruszeniem, oszczerczy, lekceważący lub obsceniczny, lub w inny niewłaściwy sposób określony przez nas według naszego wyłącznego uznania.
 • Zabrania się wykorzystywania Charakterystyki marki GoDaddy w sposób naruszający jakiekolwiek prawa lub przepisy.
 • Zabrania się eksponowania Charakterystyki marki GoDaddy w jakiejkolwiek witrynie zawierającej treści przeznaczone tylko dla dorosłych lub w witrynie reklamującej sprzedaż alkoholu lub wyrobów tytoniowych lub hazard wobec osób poniżej dwudziestego pierwszego roku życia.
 • Zabrania się eksponowania Charakterystyki marki GoDaddy w sposób sugerujący powiązanie lub partnerstwo Użytkownika z nami, czy też sponsorowanie lub popieranie go przez nas.
 • Zabrania się imitowania wyglądu oraz kompozycji którejkolwiek z naszych witryn lub stron zawartych w naszych witrynach, w tym między innymi marki, kombinacji kolorów, czcionek, projektów graficznych, ikon produktów lub innych powiązanych z nami elementów.
 • Zabrania się eksponowania wybranych elementów witryny firmy GoDaddy w witrynie Użytkownika (ang. framing) lub wykonywania jej kopii (ang. mirroring).
 • Zabrania się licytowania znaków towarowych firmy GoDaddy oraz wykorzystywania ich w inny sposób w systemie Google AdWords lub w innych systemach reklamowych działających na zasadzie „płatność za kliknięcie” (ang. pay per click).
 • Zabrania się wykorzystywania znaków towarowych firmy GoDaddy w jakichkolwiek nazwach domen.

W przypadku pytań wychodzących poza zakres wytycznych lub informacji podanych w tej witrynie, należy skontaktować się z nami pod adresem permissions@godaddy.com.