GoDaddy

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE, OBRAZÓW WEB BEACON I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019


Przede wszystkim NIE sprzedajemy danych osobowych użytkowników. Jednak kiedy Użytkownik odwiedza nasze witryny, usługi, aplikacje, narzędzia lub kanały komunikacji lub korzysta z nich, nasza spółka lub nasi autoryzowani usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały web beacon oraz inne podobne technologie w celu poprawy wygody korzystania z witryny, przyspieszenia jej funkcjonowania i zwiększenia bezpieczeństwa, doskonalenia naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi, a także w celach reklamowych. Wszystkie dane osobowe lub informacje zgromadzone przez te technologie są używane wyłącznie przez nas lub naszych autoryzowanych usługodawców w naszym imieniu. Ponadto Użytkownik może zawsze kontrolować, czy te technologie działają na jego urządzeniach, odwiedzając stronę Zarządzaj ustawieniami, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zgoda Użytkownika

Korzystając z naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi lub kanałów komunikacji i poruszając się w nich, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie, obrazów web beacon i podobnych technologii, opisanych w niniejszym dokumencie oraz w naszych Zasadach ochrony danych osobowych. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie takich technologii w związku z odwiedzaniem naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi lub kanałów komunikacji lub korzystaniem z nich, Użytkownik może przejść do strony Zarządzaj ustawieniami oraz zapoznać się z poniższymi dodatkowymi opcjami kontrolowania lub wyłączania wykorzystywania takich technologii przez nas lub przez naszych usługodawców lub zarządzania takim wykorzystywaniem.

Czym są pliki cookie, obrazy web beacon i podobne technologie?

Powyższe technologie to zasadniczo niewielkie pliki danych umieszczane na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika (łącznie „urządzenie”), które umożliwiają nam zapisywanie informacji w momencie odwiedzania przez Użytkownika naszych witryn, usług, aplikacji, kanałów komunikacji i innych narzędzi lub korzystania z nich. Pomimo że technologie te często nazywane są ogólnie „plikami cookie”, każda z nich pełni nieco inną funkcję. Poniżej znajduje się więcej informacji na ich temat:

Pliki cookie: niewielkie pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i liczb) umieszczane w pamięci przeglądarki lub urządzenia Użytkownika, kiedy odwiedza on witrynę lub odczytuje wiadomość. Pliki cookie umożliwiają witrynie rozpoznawanie konkretnych urządzeń lub przeglądarek. Istnieje kilka rodzajów plików cookie:

  • Sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki i pozwalają nam na powiązanie zachowania Użytkownika podczas konkretnej sesji przeglądarki.

  • Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu Użytkownika w okresie, kiedy nie korzysta on z przeglądarki, i umożliwiają nam zapamiętanie preferencji lub zachowania Użytkownika w wielu witrynach.

  • Własne pliki cookie to pliki cookie umieszczane przez witrynę odwiedzaną przez Użytkownika w danym momencie, aby zapamiętać jego ustawienia (np. kiedy korzysta on z naszej witryny).

  • Pliki cookie osób trzecich są umieszczane w przeglądarce Użytkownika przez witrynę lub domenę inną niż ta aktualnie odwiedzana. Jeżeli Użytkownik odwiedza jakąś witrynę, a inny podmiot umieszcza na jego urządzeniu plik cookie za pośrednictwem tej witryny, plik taki stanowi plik cookie osób trzecich.

Kiedy Użytkownik odwiedza witrynę, która wykorzystuje pliki cookie, może on zostać poproszony o wypełnienie formularza i podanie swoich danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail i zainteresowań. Informacje te umieszczane są w pliku cookie i wysyłane do przeglądarki Użytkownika (np. Chrome, Firefox itd.), która następnie przechowuje te informacje do wykorzystania w przyszłości. Kiedy Użytkownik odwiedzi tę samą witrynę ponownie, przeglądarka prześle plik cookie do serwera. Wiadomość zostanie przesłana na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka zażąda od serwera dostępu do strony.

Obrazy web beacon: niewielkie pliki (zwane również pikselami, znacznikami obrazów lub znacznikami skryptu), które mogą być ładowane w naszych witrynach, aplikacjach i narzędziach, a następnie wykorzystywane razem z plikami cookie do identyfikacji Użytkowników i dostarczania anonimizowanych danych na temat ich zachowania.

Skrypty: Skrypt to mały fragment kodu, który jest umieszczany w naszych witrynach w celu obsługi narzędzi do obsługi klientów, takich jak czat na żywo, umożliwienia dostarczania samouczków wideo w naszej sekcji pomocy oraz zapewnienia interaktywnych funkcji dla odwiedzających. Skrypty służą także do gromadzenia danych, których używamy na potrzeby analizy danych lub zapewnienia danych dotyczących skuteczności naszych reklam.

Podobne technologie: technologie, które przechowują informacje w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika przy wykorzystaniu obiektów współdzielonych lub pamięci lokalnej, np. pliki flash cookie, pliki HTML 5 cookie, a także inne sposoby wykorzystywania oprogramowania aplikacji online. Technologie te mogą funkcjonować we wszystkich przeglądarkach Użytkownika, a w niektórych przypadkach mogą nie być w pełni kontrolowane przez przeglądarkę Użytkownika i mogą wymagać zarządzania bezpośrednio z poziomu zainstalowanych aplikacji lub urządzenia. Nie wykorzystujemy tych technologii, aby przechowywać informacje w celu kierowania reklam do Użytkownika w naszej witrynie i innych witrynach.

Jakiego rodzaju pliki cookie, obrazy web beacon i podobne technologie wykorzystujemy i w jakim celu?

Nasze pliki cookie, obrazy web beacon i podobne technologie wykorzystywane są w różnych celach, ale zasadniczo są one niezbędne lub konieczne, aby nasze witryny, usługi, aplikacje, narzędzia i kanały komunikacji działały prawidłowo, a także pomagają nam poprawić ich wydajność, dostarczają Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności lub są wykorzystywane do prezentowania odpowiednich i spersonalizowanych reklam. Uściślając:

Ściśle niezbędne lub konieczne: „Ściśle niezbędne” lub „konieczne” pliki cookie, obrazy web beacon i podobne technologie umożliwiają Użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z kluczowych funkcjonalności, np. zapewniają dostęp do jej bezpiecznych obszarów i koszyka na zakupy. Bez tych technologii, świadczenie usług żądanych przez Użytkownika nie jest możliwe. Należy pamiętać, że technologie te nie gromadzą żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub w celu zapamiętywania stron odwiedzanych przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie tych technologii jest warunkiem korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi i kanałów komunikacji. Z tego względu, jeżeli Użytkownik zablokuje takie technologie, nie możemy zagwarantować mu możliwości korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi i kanałów komunikacji ani ich bezpieczeństwa.

Wydajność: Analityczne pliki cookie, obrazy web beacon i podobne technologie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z naszej witryny, np. o tym, które strony odwiedza oraz czy napotyka jakiekolwiek błędy. Pliki cookie tego rodzaju nie gromadzą żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. Wykorzystujemy je wyłącznie po to, aby ulepszać funkcjonowanie naszej witryny, zrozumieć zainteresowania naszych Użytkowników oraz mierzyć efektywność naszych treści na podstawie dostarczanych przez te pliki anonimowych statystyk i danych dotyczących wykorzystywania naszej witryny przez Użytkowników. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie tych technologii jest warunkiem korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi i kanałów komunikacji. Z tego względu, jeżeli Użytkownik zablokuje takie technologie, nie możemy zagwarantować mu możliwości korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji, narzędzi i kanałów komunikacji ani ich bezpieczeństwa.

Reklama: Nasze witryny, aplikacje lub narzędzia mogą umieszczać własne pliki cookie lub pliki cookie osób trzecich w celu dostarczania treści, w tym reklam dotyczących produktów, dostosowanych do zainteresowań Użytkownika w naszych witrynach lub witrynach osób trzecich. Technologie te pozwalają nam zrozumieć stopień użyteczności naszych reklam oraz poprawiać przydatność treści dostarczanych naszym Użytkownikom.

Pomoc techniczna: Technologie pomocy technicznej może obejmować własne pliki cookie lub pliki cookie osób trzecich, sygnały web beacon/piksele i skrypty umieszczane w celu zapewnienia narzędzi, które umożliwiają Użytkownikowi interakcję z zespołami obsługi klienta. Dzięki tej technologii możemy świadczyć usługi czatu, gromadzić opinie klientów oraz udostępniać inne narzędzia do obsługi naszych gości. Dane gromadzone do tych celów nie są nigdy używane do celów marketingowych lub reklamowych.

Ustawienia, kontrola i usuwanie plików cookie, obrazów web beacon i podobnych technologii

Użytkownik może zarządzać określonymi plikami cookie, obrazami web beacon i podobnymi technologiami z poziomu panelu kontrolnego Zarządzaj ustawieniami. Można również skorzystać z łącza „Preferencje dotyczące reklam”, znajdującego się w stopce naszych stron.

Użytkownik może zablokować pliki cookie zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możliwe jest zablokowanie wszystkich lub niektórych plików cookie. Niemniej jednak, zablokowanie przez Użytkownika wszystkich (w tym niezbędnych) plików cookie przy pomocy ustawień przeglądarki może wiązać się z ograniczeniem możliwości korzystania przez Użytkownika z niektórych opcji lub funkcjonalności naszej witryny lub naszych usług. O ile Użytkownik nie wyłączył obsługi plików cookie przy pomocy ustawień swojej przeglądarki, nasz system rozpocznie umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu w momencie odwiedzenia przez niego naszej witryny. Należy pamiętać, że obecnie nie zmieniamy naszego postępowania w przypadku otrzymania sygnału „Nie śledź”, wysłanego przez przeglądarkę Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszych Zasadach ochrony danych osobowych.

Użytkownik może zmieniać ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia te zazwyczaj można znaleźć w zakładce „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej. Więcej informacji o takich ustawieniach dostępnych jest pod poniższymi łączami. Można również skorzystać z opcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, usuwając pliki cookie przy pomocy ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie

Skontaktuj się z nami

Mamy nadzieję, że informacje w tych zasadach stanowią jasne objaśnienie wykorzystywanych przez nas technologii i celu ich stosowania. W przypadku wszelkich dodatkowych pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się z naszymi Zasadami ochrony danych osobowych i Centrum zaufania lub skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@godaddy.com.