GoDaddy.com, LLC

ZASADY DOTYCZĄCE WEZWAŃ SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIACH KARNYCH

Zasady ochrony danych osobowych firmy GoDaddy nie zezwalają na ujawnianie informacji o klientach lub kontach bez wyraźnej zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, niezbędnych do zachowania zgodności z rozporządzeniami prawnymi albo do zachowania zgodności z pismem procesowym należycie doręczonym firmie GoDaddy lub jednemu z jej partnerów.

Organy ścigania, które chcą uzyskać informacje o tożsamości lub koncie klienta GoDaddy w związku z postępowaniem karnym, muszą przekazać firmie GoDaddy.com, LLC wezwanie sądowe bezpośrednio, faksem lub pocztą e-mail.

Przesyłanie wezwań sądowych

Siedziba GoDaddy znajduje się w Scottsdale w stanie Arizona. Wszystkie wezwania sądowe w postępowaniach karnych należy dostarczać do siedziby firmy lub wysyłać na adres:

Compliance Department
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Road
Scottsdale, Arizona
85260

Wezwania sądowe w postępowaniach karnych można też wysyłać faksem pod numer:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Zasady dotyczące poczty e-mail

Firma GoDaddy nie będzie tworzyć treści wiadomości e-mail, ponieważ ustawa Electronic Communications Privacy Act (Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 18, artykuł 2701 i następne) zabrania usługodawcom łączności elektronicznej tworzenia treści komunikacji elektronicznej, nawet na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności. Serwery poczty e-mail firmy GoDaddy nie przechowują usuniętych lub wysłanych wiadomości e-mail.

GoDaddy zastrzega sobie prawo do żądania kopii powództwa i wszelkich dodatkowych dokumentów wykazujących, że adres e-mail GoDaddy ma związek z prowadzonym postępowaniem i wezwaniem sądowym.