GoDaddy

ZASADY DOTYCZĄCE NARUSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH I (LUB) PRAW AUTORSKICH

I.  Przegląd zasad dotyczących naruszeń znaków towarowych i (lub) praw autorskich

Firma Domains By Proxy, LLC („DBP”) wspiera ochronę praw własności intelektualnej.  Firma DBP wspiera ochronę praw posiadaczy znaków towarowych, znaków usługowych oraz praw autorskich.  W związku z tym ustanowiliśmy następujące zasady dotyczące roszczeń związanych z naruszeniem znaków towarowych i/lub praw autorskich.

II. Wszczęcie roszczeń dotyczących znaków towarowych i praw autorskich

A.  Nazwa domeny narusza prawa do znaku towarowego

W przypadku podejrzenia, że nazwa domeny korzystającej z usługi DBP narusza prawa do znaku towarowego lub usługowego Użytkownika (lub jego klientów), należy wypełnić Formularz roszczenia, w którym wymagane jest podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu właściciela znaku towarowego
 • Nazwa znaku towarowego i numer rejestracji znaku towarowego zgodnie z prawem federalnym
 • Kraj rejestracji znaku towarowego
 • Oświadczenie posiadacza znaku towarowego lub jego autoryzowanego przedstawiciela o działaniu w dobrej wierze, podlegające karze za składanie fałszywych zeznań, które zawiera stwierdzenie, że korzystanie ze znaku towarowego przez podmiot podejrzewany o naruszenie (i) narusza prawa posiadacza znaku towarowego oraz (ii) nie jest zasadne.

B.   Zawartość witryny narusza znak towarowy

W przypadku podejrzenia, że witryna związana z nazwą domeny korzystającej z usługi DBP zawiera treści naruszające prawa do znaku towarowego lub usługowego Użytkownika (lub jego klientów), należy wypełnić Formularz roszczenia, w którym wymagane jest podanie następujących danych: 

 • Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu właściciela znaku towarowego
 • Nazwa znaku towarowego i numer rejestracji znaku towarowego zgodnie z prawem federalnym
 • Kraj rejestracji znaku towarowego
 • Dokładny adres URL treści, której dotyczy domniemane naruszenie
 • Oświadczenie posiadacza znaku towarowego lub jego autoryzowanego przedstawiciela o działaniu w dobrej wierze, podlegające karze za składanie fałszywych zeznań, które zawiera stwierdzenie, że korzystanie ze znaku towarowego przez podmiot podejrzewany o naruszenie (i) narusza prawa posiadacza znaku towarowego oraz (ii) nie jest zasadne.

C.  Zawartość witryny narusza prawa autorskie

W przypadku podejrzenia, że witryna związana z nazwą domeny korzystającej z usług DBP zawiera materiał naruszający faktyczne prawa autorskie Użytkownika (lub jego klientów), należy wypełnić Formularz roszczenia.  W formularzu tym jest wymagane podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu właściciela praw autorskich
 • Numer rejestracji praw autorskich zgodnie z prawem federalnym (w stosownych przypadkach)
 • Kraj rejestracji praw autorskich
 • Dokładny adres URL treści chronionych prawem autorskim (w stosownych sytuacjach)
 • Dokładny adres URL treści chronionych prawem autorskim, które zostało naruszone
 • Oświadczenie właściciela praw autorskich lub jego autoryzowanego przedstawiciela o działaniu w dobrej wierze, podlegające karze za składanie fałszywych zeznań, które zawiera stwierdzenie, że użycie treści chronionej prawem autorskim przez podmiot podejrzewany o naruszenie (i) narusza prawa właściciela praw autorskich oraz (ii) nie jest zasadne.

III.  Rozpatrywanie roszczeń

Po otrzymaniu Formularza roszczenia wypełnionego zgodnie z wyjaśnieniami w Sekcji II A – C powyżej, a także wszelkich dodatkowych informacji pomocniczych, których firma DBP może według własnego uznania zażądać od strony skarżącej, firma DBP rozpocznie rozpatrywanie roszczenia.