Polityki rejestracji .GODADDY

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2016 r.
Misja i cel 

Ścisłą misją lub celem .GODADDY jest ochrona marek i użytek wewnętrzny; jednym z jej celów jest zapewnienie odwiedzających jakąkolwiek stronę .GODADDY, że mają faktycznie do czynienia z GoDaddy, a nie z podmiotem podszywającym się pod tę spółkę. Ponadto marka oraz wysokiej jakości produkty i usługi oferowane przez GoDaddy będą w dalszym ciągu eksponowane wobec odwiedzających

Uprawnienia do rejestracji

Rejestracje w domenie .GODADDY TLD oraz kontrola nad rejestrami DNS związana z takimi rejestracjami, będą ograniczać się do GoDaddy, jej podmiotów powiązanych oraz uprawnionych Licencjobiorców Znaków towarowych, zgodnie z definicją zawartą w Specyfikacji 13 Umowy rejestracji oraz zgodnie z tą Specyfikacją.

Ponadto GoDaddy będzie korzystać z rejestracji prowadząc jedną lub więcej z form swojej działalności, które nie są związane z świadczeniem Usług rejestracji, takie jak tworzenie stron internetowych, promocja usług opatrzonych marką GoDaddy oraz ulepszanie ochrony i rozpoznawania marki.

Przydzielanie nazw domen

Nazwy domen będą przydzielane wyłącznie GoDaddy i jej podmiotom powiązanym oraz licencjobiorcom zgodnie z umowa zawartą z ICANN, niniejszą polityką rejestracji oraz polityką ICANN.

Nazwy zastrzeżone

GoDaddy zastrzega sobie składające się z dwóch znaków etykiety, nazwy krajów i terytoriów oraz inne etykiety zgodne z politykami ICANN oraz zastrzega sobie prawo do każdorazowego uaktualniania tej polityki w celu zapewnienia zgodności z przyszłymi politykami ICANN.