Polityka WHOIS .GODADDY

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2016 r.


GoDaddy zapewnia publicznie dostępną i przeszukiwalną bazę WHOIS, pomagając w ustaleniu treści zapisu rejestracyjnego domeny w bazie danych TLD. Usługa ta jest przeznaczona wyłącznie do uzyskiwania dostępu na zasadzie zapytań. Użytkownik zgadza się, że będzie korzystał z tych danych wyłącznie do legalnych celów oraz że w żadnym razie nie będzie wykorzystywał tych danych do: (a) umożliwiania, włączania lub innego rodzaju wspierania transmisji poprzez e-mail, telefon lub faks masowych, niezamawianych reklam komercyjnych lub ofert handlowych podmiotom innym niż istniejący klienci odbiorcy danych; lub (b) włączania wysokonakładowych, zautomatyzowanych procesów elektronicznych, które wysyłają zapytania lub dane do systemów Operatora rejestru, rejestratora lub dostawcy usług wewnętrznych, z wyjątkiem uzasadnionych koniecznością przypadku w celu rejestracji nazw domen lub modyfikacji istniejących rejestracji. Zbiorcze wnioski o dostęp do tych informacji będą zatwierdzane jedynie według wyłącznego i absolutnego uznania GoDaddy. Wszelkie prawa zastrzeżone. GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych warunków w dowolnym czasie.