GoDaddy

UMOWA HOSTINGOWA

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

 1. OPIS USŁUG

  Hosting internetowy. Plany Hostingu internetowego umożliwiają umieszczenie strony Użytkownika na jednym lub większej liczbie serwerów. Zasoby na tych samych serwerach są dzielone pomiędzy wieloma klientami, ale witryna Użytkownika otrzymuje swój niepowtarzalny adres (DNS).

  Hosting dla firm. W przypadku nabycia usługi Hostingu zarządzanego Użytkownik otrzymuje wszystkie korzyści z posiadania własnego serwera VPS lub serwera dedykowanego, ale nasza firma odpowiada za zarządzanie serwerem w imieniu Użytkownika, co obejmuje konfigurowanie panelu sterowania, stosowanie poprawek i wykonywanie kopii zapasowych.

  Hosting zarządzanego systemu WordPress. Dzięki Hostingowi zarządzanego systemu WordPress Użytkownik otrzymuje sprawną i zoptymalizowaną funkcję kreowania i zarządzania stronami WordPress. To my zajmujemy się podstawowymi zadaniami administracyjnymi związanymi z hostingiem, w tym instalacją WordPressa, sporządzaniem codziennych automatycznych kopii zapasowych, podstawowymi aktualizacjami WordPressa i buforowaniem na poziomie serwera.

  Wirtualny serwer prywatny („VPS”). W przypadku zakupu wirtualnego serwera prywatnego Użytkownik korzysta z niego wspólnie z innymi klientami, ale ma pełną kontrolę nad swoją przestrzenią dyskową oraz pełną konfiguracją wirtualnej instancji na serwerze. Użytkownik uzyska dostęp administratora (ang. root access) oraz dedykowany adres IP.

  Serwer dedykowany. W przypadku zakupu serwera dedykowanego jest on w całości zarezerwowany wyłącznie na potrzeby konta Użytkownika i do jego użytku. Użytkownik ma wyłączne prawa do używania przepustowości, pamięci i przestrzeni dyskowej swojego serwera, na którego wydajność nie mają wpływu ruch ani tryby użytkowania innych klientów.

  Zarządzana pomoc techniczna. Plany zarządzaną pomocą techniczną to miesięczne plany subskrypcji, które zapewniają Użytkownikowi dostęp administratora do usługi i panelu Plesk lub cPanel. Udzielamy pomocy z zakresu podstawowych łatek, bezpieczeństwa, monitorowania i kopii zapasowych. Za dodatkową opłatą możliwe jest dokonanie dodatkowych konfiguracji i instalacji.

  W pełni zarządzana pomoc techniczna. Plany w pełni zarządzanej pomocy technicznej to miesięczne plany subskrypcji, które umożliwiają Użytkownikowi aktywację dostępu administratora, podczas gdy my udzielimy pomocy z zakresu podstawowych łatek, bezpieczeństwa, monitorowania i kopii zapasowych. Subskrypcja obejmuje Dodatkowe usługi eksperckie.

  Pomoc techniczna premium/Usługi eksperckie z zakresu hostingu. Pomoc techniczna premium/usługi eksperckie z zakresu hostingu („Usługi eksperckie”) to dodatkowe spersonalizowane usługi pomocy technicznej dostępne za opłatą. Usługi eksperckie mogą się przydać, kiedy potrzeba skorzystać z usług doświadczonego administratora serwera w celu wykonania skomplikowanych zadań, w tym optymalizacji bazy danych, konfiguracji zapór ogniowych lub przenoszenia treści.

  Kopia zapasowa hostingu. W ramach usługi kopii zapasowej hostingu i przywracania wszystkie dane ze strony są codziennie zapisywane w chmurze. Takie usługi sporządzania kopii zapasowych i przywracania danych są dostępne w ramach planów hostingu internetowego i mogą być udostępniane za dodatkową opłatą w ramach innych usług hostingu.

 2. LIKWIDACJA KONTA; OGRANICZENIA

  Migracja serwerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w toku normalnej działalności biznesowej może być konieczna migracja naszych serwerów. W rezultacie Użytkownikowi może zostać przydzielony inny numer IP, nawet jeśli ma dedykowany adres IP. Nie gwarantujemy, że Użytkownik będzie mógł na stałe zachować otrzymane numery IP.

  Zakończenie świadczenia usług hostingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia Usług hostingowych przestanie on korzystać z Usług hostingowych oraz z adresów IP i nazw serwerów przypisanych do niego w związku z korzystaniem przez niego z Usług hostingowych. Obejmuje to wskazywanie systemu nazw domen („DNS”) dla nazw domen Użytkownika poza naszymi serwerami. Przed zakończeniem korzystania z Usług hostingu Użytkownik jest odpowiedzialny za przeniesienie swojej strony lub zawartości swojego serwera z naszych serwerów. Nie prześlemy ani nie przekażemy za pośrednictwem protokołu FTP treści strony lub serwera Użytkownika do innego dostawcy. Jeśli przed anulowaniem Użytkownik nie przeniesie treści strony lub serwera z naszych serwerów, wówczas cała taka treść zostanie usunięta i nie będziemy mogli udostępnić Użytkownikowi jej kopii.

  Kredyty na darmowe produkty. Po zakończeniu świadczenia Usług hostingowych wszystkie darmowe produkty przyznane w ramach Usług hostingowych zostaną anulowane lub cofnięte.

  Powiadomienie dotyczące licencjonowanych zdjęć objętych migracją lub eksportowanych (według dostępności). Z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących warunków licencji, dostępne i licencjonowane do użytku zdjęcia są przeznaczone wyłącznie dla naszych klientów usług hostingowych GoDaddy, są chronione prawami własności intelektualnej osób trzecich i podlegają ograniczeniom licencyjnym. W zakresie, w jakim Użytkownik chce eksportować lub przeprowadzić migrację swojego hostowanego produktu lub usługi do innego dostawcy serwera (jeśli taka opcja jest dostępna), zapewnienie sobie stałego prawa do korzystania z wszelkich obrazów tam zawartych stanowi wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik uznaje i zgadza się, że GoDaddy nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające ze stałego [ich] użytkowania przez Użytkownika w okresie po migracji i (lub) zakończeniu świadczenia usług (cokolwiek nastąpi pierwsze).

  Dostępna pamięć. Całkowita ilość dostępnej pamięci w ramach Usługi (Usług) hostingu Użytkownika może się różnić od ukazanej, ponieważ jej część zajmuje system operacyjny (jeden lub więcej), pliki systemowe oraz inne pliki pomocnicze.

 3. OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

  Uzasadnienie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nasza firma ma prawo oczekiwać uzasadnienia w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług hostingowych, szczególnie w przypadku nabywania przez niego adresów IP. Użytkownik jest zobligowany podawać nam wszelkie informacje, których w racjonalnym stopniu można oczekiwać na potrzeby ustalenia zasadności takich działań. W związku z takimi zakupami Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego nazwa lub nazwisko i uzasadnienie mogą zostać ujawnione w kilku rejestrach, na przykład w rejestrze American Registry of Internet Numbers, zgodnie z zasadami ogłaszanymi przez takie rejestry, oraz że takie informacje mogą być publicznie dostępne w bazie danych Whois.

  Oszustwa i inne zagrożenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nie ma prawa do używania naszych serwerów ani swojej witryny jako adresu źródłowego, pośredniczącego, adresu odpowiedzi ani docelowego adresu w celu przesyłania bomb pocztowych, masowego wysyłania pakietów, uszkadzania pakietów, odmowy świadczenia usługi lub innego rodzaju oszustw, które zagrażają stabilności naszej sieci lub uszkodzą jej systemy lub spowodują zakłócenia w świadczeniu usług internetowych firmy GoDaddy, naszych klientów lub osób trzecich. Włamania na serwery lub wykorzystanie luk w zabezpieczeniach jest zabronione; zastrzegamy sobie prawo do usuwania stron zawierających informacje o sposobach dokonywania włamań lub łącza do takich informacji. Użycie witryny jako anonimowej bramki jest zabronione. Zabraniamy użycia na naszych serwerach skryptów lub oprogramowania, które według naszego uznania obciążają serwery ponad możliwy do zaakceptowania poziom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego usunięcia z naszych serwerów jego strony w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy świadczenia usługi i (lub) w przypadku podejmowania przez niego działań narażających stabilność sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie strony skojarzone z jego kontem hostingowym mogą zostać usunięte, jeśli choć jedna z jego stron narusza niniejszą Umowę. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do skanowania hostowanego konta Użytkownika pod kątem złośliwych treści (np.typu malware) oraz że w przypadku odkrycia takich treści, mogą one zostać usunięte według uznania firmy GoDaddy, ze względów bezpieczeństwa.

  Przechowywanie i bezpieczeństwo. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie kroków mających na celu: (1) zapobieganie utracie lub zniszczeniu treści na stronie lub na serwerze Użytkownika; (2) zachowanie niezależnych kopii archiwalnych lub zapasowych swoich treści na stronie lub na serwerze; (3) zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści na stronie lub na serwerze w przypadku przesyłania lub przechowywania jej przy użyciu serwerów naszej firmy.

  Nasze serwery nie stanowią archiwum i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek treści. Usługi hostingu nie są przeznaczone do świadczenia usług w branży kart płatniczych (PCI, Payment Card Industry) lub ubezpieczeń zdrowotnych (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act), nie zapewniają zgodnego środowiska do świadczenia takich usługi i nie powinny być używane na potrzeby ich świadczenia. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób, który według naszego uznania mógłby szkodzić działaniu naszych usług lub wyposażenia. W szczególności tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, Użytkownik nie będzie korzystał z Usług hostingu w celu: (1) użycia ich jako repozytorium lub instrumentu do przechowywania zarchiwizowanych plików; i/lub (2) umieszczania lub przechowywania materiałów, które mogą być następnie pobierane za pośrednictwem innych witryn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mamy prawo do przeprowadzenia badania kryminologicznego w przypadku włamania na serwer lub konto Użytkownika.

  Treść strony/serwera. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie plików na strony lub serwer Użytkownika, dostarczenie, aktualizację i utrzymanie strony lub serwera Użytkownika oraz wszelkich plików, stron, danych, prac, informacji i (lub) materiałów znajdujących się lub wyświetlanych na stronie lub na serwerze Użytkownika, połączonych z nimi lub przesyłanych do nich, z nich lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi znaków towarowych lub usługowych, zdjęć, ilustracji, grafiki, plików audio i wideo, wiadomości e-mail lub innych, metaznaczników, nazw domen, oprogramowania i tekstu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podczas świadczenia pomocy technicznej pracownicy naszej firmy mogą być zmuszeni do zmodyfikowania, zmiany lub usunięcia zawartości w hostingu produktu Użytkownika. Strona lub serwer Użytkownika musi zawierać także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez niego lub zarejestrowane w jego imieniu w związku ze świadczeniem Usług hostingowych.

  Jeśli do świadczenia Usług wymagany jest hosting strony internetowej w innej firmie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do udostępnienia nam konta hostowanego w innej firmie w celach określonych w niniejszej Umowie o świadczenie usług. Użytkownik zgadza się, że pozostanie obciążony wszelką odpowiedzialnością wynikającą z postanowień kontraktowych lub powierniczych względem konta hostingowego w innej firmie.

  Jeśli Użytkownik zażąda, abyśmy zainstalowali Oprogramowanie strony trzeciej (określone poniżej), które nie wchodzi w zakres Usług hostingowych, Użytkownik zaświadcza i gwarantuje, że (1) ma prawo do używania i zainstalowania Oprogramowania strony trzeciej, (2) uiścił obowiązujące opłaty licencyjne za Oprogramowanie strony trzeciej oraz (3) Oprogramowanie strony trzeciej nie narusza i nie naruszy praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej.

 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE HOSTINGU INTERNETOWEGO, HOSTINGU DLA FIRM ORAZ ZARZĄDZANEGO SYSTEMU WORDPRESS

  Limity pamięci masowej i planów. Wszystkie plany hostingu internetowego i plany hostingu WordPress, w tym również plany oferujące nieograniczoną pamięć masową, mają ograniczenie do maksymalnie 250 000 i-węzłów na każde konto w przypadku kont hostingowych Linux® lub 500 000 plików i folderów na każde konto w przypadku kont hostingowych Windows®. Plany są również ograniczone do maksymalnie 1 000 tabel na bazę danych i 1 GB pamięci masowej na bazę danych. W przypadku przekroczenia tych limitów przez konto lub bazę danych może nastąpić zgłoszenie naruszenia zasad sieci. W takiej sytuacji wymagane jest ograniczenie liczby i-węzłów, plików, folderów, tabel lub gigabajtów (w zależności od tego, który limit ma zastosowanie) albo konto może zostać tymczasowo lub trwale zawieszone według własnego uznania naszej firmy. Wszystkie plany hostingu Linux podlegają następującym ograniczeniom: nie więcej niż a) 25% pojedynczego rdzenia procesora; b) 512 MB pamięci RAM; c) 100 połączeń ze stroną; d) 100 aktywnych procesów; e) 1 MB/s operacji wejścia/wyjścia dysku. W przypadku przekroczenia tych limitów działanie strony może zostać spowolnione lub może być ona niedostępna do czasu dodania większej ilości zasobów. Zasoby można dodać za dodatkową opłatą.

  Usługa hostingu WordPress może służyć wyłącznie do obsługi witryn WordPress. Na każdą witrynę jest dozwolona tylko jedna instalacja WordPress. Każde konto hostingu WordPress, na którym zostanie wykryta strona inna niż strona WordPress, zostanie zgłoszone jako naruszające zasady sieci. W zależności od naszego wyłącznego uznania, będzie wymagane usunięcie strony innej niż strona WordPress lub strona zostanie tymczasowo albo trwale zawieszona. Dodatkowo, aby Użytkownik mógł kontynuować obsługę strony innej niż strona WordPress w naszej sieci, może być konieczne wykupienie odpowiedniego planu hostingu.

  Kredyt hostingu dostępny w ramach darmowego okresu próbnego podlega następującym ograniczeniom: nie więcej niż a) 25% jednego rdzenia procesora, b) 256 MB pamięci RAM, c) 10 połączeń ze stroną, d) 100 aktywnych procesów, e) .5 MB/s dyskowych operacji wejścia/wyjścia, f) 50 000 i-węzłów, g) 1 GB przestrzeni dyskowej, h) 10 GB miesięcznej przepustowości. W przypadku przekroczenia tych limitów działanie strony może zostać spowolnione lub może być ona niedostępna do czasu dodania większej ilości zasobów. W celu dodania zasobów należy uaktualnić plan do opcji płatnej.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że dane przychodzące w ramach protokołu UDP nie są obsługiwane w środowiskach hostingu współdzielonego.

  Treść strony/serwera. Strona Użytkownika nie może zawierać następujących treści: (1) skrypty hostingu obrazów pozwalające anonimowym użytkownikom przesyłać obrazy w celu wyświetlenia ich w innych stronach (podobnie do działania serwisów Photobucket lub Tinypic); (2) usługi reklam banerowych na potrzeby wyświetlania na innych stronach lub na innych urządzeniach (komercyjne dostarczanie reklam banerowych); (3) skrypty zrzutów plików/generowania obrazów lustrzanych pozwalające anonimowym użytkownikom na przesyłanie plików przeznaczonych do pobrania przez inne osoby (podobnie do działania serwisu RapidShare); (4) funkcje komercyjnego przesyłania strumieniowego dźwięku (więcej niż dwa strumienie); (5) skrypty przycisków pocztowych pozwalające Użytkownikowi określać adresy e-mail adresatów; (6) anonimowe lub zbiorcze bramki SMS; (7) kopie zapasowe zawartości innego komputera lub innej strony; (8) programy śledzące sieci Bittorrent; (9) jakiekolwiek skrypty powodujące obniżenie wydajności środowiska serwerów lub sieci naszej firmy.

  Miejsce na dysku/witryny/transfer danych bez ograniczeń. Plany hostingu internetowego i hostingu WordPress służą do obsługi większości stron osób fizycznych, małych firm oraz organizacji, dlatego oferujemy nieograniczoną przepustowość, a w ramach niektórych planów także nieograniczoną przestrzeń dyskową i liczbę stron. O ile są przestrzegane postanowienia niniejszej Umowy o świadczenie usług, nie ma limitów przepustowości, liczby stron ani ilości przestrzeni dyskowej dostępnej w ramach działań Użytkownika na jego stronie. W przypadku, gdy użycie przepustowości lub pamięci masowej przez witrynę Użytkownika stanowi zagrożenie dla stabilności, wydajności lub czasu sprawnego działania serwerów, pamięci masowej, sieci lub innej infrastruktury firmy GoDaddy, firma GoDaddy może zażądać przejścia na serwer VPS lub serwer dedykowany albo podjąć działania zmierzające do ograniczenia zasobów używanych przez witrynę.

  Usługa Website Accelerator. Usługa Website Accelerator naszej firmy („Website Accelerator”) zapewnia sieć dostarczania zawartości (CDN, content delivery network) utworzoną w celu poprawy wydajności strony Użytkownika przez buforowanie i bezpieczną dystrybucję statycznej zawartości strony w sieci serwerów rozproszonych w całym kraju. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że treści zawarte w jego witrynie będą przechowywane w całych Stanach Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że świadczenie usługi Website Accelerator może zostać w dowolnym momencie zakończone lub zawieszone, a możliwość korzystania z niej przez Użytkownika zależy od spełnienia warunków określonych poniżej.

  Aby móc korzystać z usługi Website Accelerator, Użytkownik potwierdza, że spełnia obecnie i zobowiązuje się spełniać w przyszłości następujące kryteria: (1) strona Użytkownika musi znajdować się na serwerze w Phoenix w stanie Arizona; (2) nazwa domeny i hosting Użytkownika muszą być na tym samym koncie; (3) Użytkownik musi mieć u nas system DNS; (4) Użytkownik nie może używać rozszerzenia DNSSEC; (5) Użytkownik nie może mieć ani dodawać certyfikatów SSL; jeśli doda certyfikat SSL przy uruchomionym CDN, SSL nie będzie działać; (6) Użytkownik musi posiadać plan hostingu internetowego Ultimate (Najlepszy); oraz (7) Użytkownik nie może zmieniać systemów operacyjnych.

  Licencja WHMCS. Jeżeli Użytkownik doda licencję WHMCS do swojego planu Hostingu dla firm, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków użytkowania WHMCS oraz Umowy licencyjnej użytkownika, które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Plan hostingowy może obejmować możliwość korzystania z systemu ManageWP. ManageWP to konsola zarządzania witrynami, która pozwala Użytkownikowi administrować dowolną liczbą witryn, w tym między innymi zarządzać, monitorować, sporządzać kopie zapasowe, rozmieszczać i publikować treści oraz korzystać z narzędzi bezpieczeństwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi ManageWP podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE VPS I HOSTINGU DEDYKOWANEGO

  Dostęp do serwera. W przypadku zakupu usług MS SQL lub zarządzanej kopii zapasowej Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy zgody na logowanie się na jego serwerze w celu zainstalowania i skonfigurowania usług MS SQL lub zarządzanej kopii zapasowej.

  Adresy IP. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że musi rozpocząć korzystanie z co najmniej dziewięćdziesięciu procent (90%) nabytych adresów IP w ciągu trzydziestu (30) dni od przypisania mu tych adresów IP. W przypadku gdy Użytkownik nie wykorzysta co najmniej dziewięćdziesięciu procent (90%) przypisanych do niego adresów IP w ciągu trzydziestu (30) dni od przypisania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że będziemy mieli prawo odzyskać wszelkie nieużywane adresy IP.

  Kopia zapasowa konta FTP. Za dodatkową opłatą jest oferowana opcja Kopia zapasowa konta FTP. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nabycie opcji Kopia zapasowa konta FTP może wymagać dodatkowego czasu przestoju na instalację i konserwację. Oprócz tego Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z opcji Kopia zapasowa konta FTP będzie odbywać się w ramach limitów maksymalnej ilości miejsca na dysku i maksymalnego transferu w planie nabytym przez Użytkownika. Zgodnie z regulaminem zawartym w niniejszej Umowie o świadczenie usług będziemy podejmować uzasadnione wysiłki, aby zapewnić dostępność usług opcji Kopia zapasowa konta FTP przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem (7) dni w tygodniu w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy o świadczenie usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że usługi Kopia zapasowa FTP mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z dowolnej przyczyny, w tym między innymi z takich przyczyn jak: (1) z powodu awarii sprzętu; (2) z powodu okresowej konserwacji lub przeprowadzanych co pewien czas napraw lub (3) z powodów znajdujących się poza naszą kontrolą lub których nie mogliśmy przewidzieć, w tym między innymi zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci i innych awarii. Usługa Kopia zapasowa FTP może nie być dostępna we wszystkich planach hostingowych.

  Dodatki konfiguracyjne. Za dodatkową opłatą oferujemy wiele możliwości konfiguracji („Dodatki konfiguracyjne”). Dostępność poszczególnych Dodatków konfiguracyjnych jest uzależniona od zakupionego pakietu hostingowego, ale mogą one obejmować panel sterowania, bazę danych, zewnętrzną zaporę ogniową lub macierz dyskową RAID. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że instalacja Dodatku konfiguracyjnego zajmie część jego dostępnej przestrzeni dyskowej, może wymagać dodatkowego czasu na dostarczenie, będzie wymagała od nas instalacji Oprogramowania strony trzeciej (określonego poniżej), sprzętu strony trzeciej lub opracowanego przez nas niestandardowego oprogramowania do jego serwera, a w niektórych przypadkach może ograniczyć wersje Oprogramowania strony trzeciej dostępne do użytku na serwerze Użytkownika. Będziemy świadczyć pomoc techniczną w odniesieniu do Oprogramowania strony trzeciej, sprzętu strony trzeciej oraz opracowanego przez nas niestandardowego oprogramowania klienta. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z macierzy RAID, będzie musiał zrezygnować z serwera i nabyć nowy.

  Plesk. W przypadku dodania elementu Plesk do swojego serwera Użytkownik zgadza się na warunki umowy licencyjnej użytkownika elementu Plesk, które niniejszym są dołączane do Umowy przez odniesienie.

  cPanel. W przypadku dodania elementu cPanel do swojego serwera Użytkownik zgadza się na warunki umowy licencyjnej użytkownika elementu cPanel, które niniejszym są dołączane do Umowy przez odniesienie.

  Zasady właściwego użytkowania panelu cPanel: Niniejsze zasady stanowią przewodnik mający na celu zrozumienie zamierzonego sposobu korzystania z naszych Usług oraz zapobieganie wykorzystywaniu i nadużywaniu nieograniczonych funkcji oferowanych w naszych planach. VPS i dedykowany hosting z panelem cPanel oferują nieograniczoną liczbę kont. Nie chcemy wyznaczać konkretnego limitu, ale jako wskazówkę można przyjąć, że próg 100 kont zostanie uznany za normalne, rozsądne użytkowanie. Oceniamy Twoje użytkowanie względem typowych poziomów użytkowania przez innych użytkowników. W przypadku przekroczenia tego progu firma GoDaddy może, według własnego uznania, oszacować dodatkowe opłaty za korzystanie z kont przekraczających ten próg lub ograniczyć możliwość tworzenia dodatkowych kont. Jeśli to możliwe, firma GoDaddy przedstawi powiadomienie o użyciu wykraczającym poza normalne użytkowanie.

 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANEGO CERTYFIKATU SSL

  Jeśli Użytkownik zakupił zarządzany certyfikat SSL i korzysta z certyfikatu SSL w hostowanej przez nas witrynie, wygenerujemy i bezpiecznie zapiszemy odpowiedni klucz prywatny. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie ujawnimy klucza prywatnego Użytkownika, nawet na jego żądanie. Jeśli Użytkownik pragnie przenieść swój certyfikat SSL na inny serwer niż serwer firmy GoDaddy, powinien zażądać ponownego nadania klucza certyfikatu SSL; w takim przypadku obecny certyfikat SSL Użytkownika zostanie unieważniony i zostanie wydany nowy certyfikat do stosowania przez Użytkownika na serwerze innym niż serwer GoDaddy.

  Automatycznie przeprowadzamy weryfikację poprawności oraz wydanie i instalację nowego certyfikatu raz na dwa lata dla klientów posiadających subskrypcję i korzystających z naszych produktów związanych z hostingiem. Klienci korzystający z produktów związanych z hostingiem oferowanych przez firmy trzecie są zobowiązani do ponownej instalacji nowego certyfikatu po przeprowadzeniu przez nas automatycznej weryfikacji poprawności i wydania nowego certyfikatu. Powiadamiamy klientów o konieczności podjęcia działań za pośrednictwem panelu nawigacyjnego produktów i poczty elektronicznej.

  Użytkownik ma prawo nadać przedstawicielowi uprawnienie do (1) podpisania i przesłania lub zatwierdzenia żądania certyfikatu w jego imieniu, (2) podpisania i przesłania Umowy abonenckiej w jego imieniu i/lub (3) potwierdzenia Warunków użytkowania w jego imieniu, pod warunkiem, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podlega i będzie podlegać wszystkim warunkom niniejszej umowy.

 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PLANÓW POMOCY TECHNICZNEJ

  Pomoc techniczna WordPress Premium („WP”). Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać (w ramach subskrypcji lub jednorazowo) z usług wsparcia WP Premium, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia części lub całości opłat za takie usługi przed rozpoczęciem pracy. Wszystkie usługi zarówno w ramach subskrypcji, jak i jednorazowo, świadczone będą na najwyższym możliwym poziomie. Pomimo podjęcia wszystkich zasadnych wysiłków możemy nie być w stanie rozwiązać pewnych problemów. Firma GoDaddy nie odpowiada za problemy występujące po czternastu dniach od skorzystania z oferty usług pomocy technicznej WP Premium i nie udziela pomocy związanej z takimi problemami.

  Możemy zainstalować wtyczkę na stronie WordPress hostowanejj przez Użytkownika w celu ułatwiania świadczenia usług pomocy technicznej WP Premium. Jej zadaniem jest jedynie ułatwić wprowadzenie żądanej zmiany i utrzymanie plików WordPress Użytkownika. Wtyczka umożliwia nam dostęp, aktualizację plików kluczowych, innych wtyczek, motywów i innych plików powiązanych z utrzymaniem strony Użytkownika.

  Użytkownik uznaje i zobowiązuje się nie wykorzystywać pomocy technicznej WP Premium w sposób, który według naszego własnego i wyłącznego uznania uznano za:

  • publikowanie lub reklamowanie pornograficznych, erotycznych, przeznaczonych dla dorosłych lub w inny sposób niesmacznych materiałów, obrazów, produktów lub usług (w tym między innymi usług masażu, usług randkowych, agencji towarzyskich i prostytutek); lub
  • treści wykorzystujące pornograficzne lub erotyczne słowa kluczowe lub obrazy w nazwach gier wideo, opisach lub listach wyszukiwań.

  Ponadto odpowiedzialność za dopilnowanie, by każdy produkt udostępniony do sprzedaży na stronie Użytkownika był zgodny ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym ten produkt można nabyć, spoczywa na Użytkowniku. Zastrzegamy sobie prawo do określenia według naszego wyłącznego uznania, czy sprzedaż danego artykułu jest nielegalna lub zabroniona z innych powodów lub anulowania Usług Użytkownika.

  Zarządzane i w pełni zarządzane plany pomocy technicznej dotyczącej hostingu. W przykupu zakupu zarządzanego lub w pełni zarządzanego planu pomocy technicznej dotyczącej hostingu („Plan hostingu zarządzanego”) na serwerach VPS, możemy na życzenie Użytkownika zainstalować na jego serwerze ograniczoną liczbę aplikacji („Aplikacje objęte pomocą techniczną”). Pełną listę Aplikacji objętych pomocą techniczną można na życzenie uzyskać od zespołu naszej firmy ds. pomocy technicznej. Jeśli Użytkownik zażyczy sobie zainstalowania Aplikacji objętej pomocą techniczną, zainstalujemy i skonfigurujemy ją na naszym serwerze, o ile znajdują się na nim dostępne zasoby (np. przestrzeń dyskowa, pamięć RAM, moc obliczeniowa) do obsługi tej konkretnej aplikacji.

  Następnie przekażemy Użytkownikowi podstawową nazwę użytkownika i hasło (administratora), po czym Użytkownik przejmie zarządzaną i dodatkową konfigurację tej konkretnej aplikacji. Firma GoDaddy nie odpowiada za zawartość, dostosowanie ani inne czynności związane z Aplikacją objętą pomocą techniczną, w tym za żadne naprawy Aplikacji objętej pomocą techniczną, jeśli przestanie ona działać.

  Pomoc techniczna naszej firmy w odniesieniu do niedziałającej Aplikacji objętej pomocą techniczną ogranicza się do przywrócenia Aplikacji objętej pomocą techniczną do jej pierwotnego stanu (nowa instalacja, bez danych i dostosowania). Kopie zapasowe w ramach tych planów pomocy technicznej obejmują tworzenie obrazów danych w cyklu 10-dniowym. Na żądanie dostępna jest usługa przywracania danych. Może być za nią pobierana dodatkowa opłata.

  Pomoc techniczna premium/Usługi eksperckie z zakresu hostingu. Jeśli stwierdzimy, że jakikolwiek wniosek o pomoc techniczną nie mieści się w zakresie planu Użytkownika, Użytkownik będzie mógł zamówić niestandardowe usługi pomocy technicznej („Usługi eksperckie”) za określoną opłatą lub za opłatą naliczaną za każdą usługę. Cena takich usług zostanie podana przed rozpoczęciem ich świadczenia. Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usług eksperckich, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia części lub całości opłat za takie usługi przed rozpoczęciem pracy. Opłaty za Usługi eksperckie nie podlegają zwrotowi. Użytkownik musi w ciągu czternastu dni od skorzystania z jakiejkolwiek Usługi eksperckiej powiadomić nas o wszelkich problemach z Usługami eksperckimi. Nie odpowiadamy za problemy występujące po czternastu dniach od skorzystania z oferty Usług eksperckich i nie udzielamy pomocy związanej z takimi problemami.

  Migracje hostingu. Jeśli Użytkownik ma zarejestrowaną w naszej firmie nazwę domeny oraz skojarzony z domeną hosting internetowy świadczony przez stronę trzecią, na żądanie Użytkownika możemy, według własnego uznania, pomóc Użytkownikowi przenieść hosting internetowy nazwy domeny do naszej firmy („Migracja hostingu”). Migracje hostingu są udostępniane jako usługi grzecznościowe. Nie gwarantujemy ich dostępności, możliwości ich wykonania ani czasu potrzebnego na przeprowadzenie migracji hostingu. Każda firma hostingowa stosuje inną konfigurację, a na niektórych platformach hostingowych dane są przechowywane w niezgodnych lub zamkniętych formatach, co może uniemożliwić firmie GoDaddy asystowanie Użytkownikowi w przesyłaniu danych z hosta zewnętrznego.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę funkcjonalności i dokładności przeniesionych treści w nowym miejscu po przeprowadzeniu Migracji hostingu. Jeśli migracja danych spełnia wymagania Użytkownika, musi on zaktualizować rekord DNS dla nazwy domeny w celu opublikowania strony w nowej lokalizacji. Nasz firma nie wykonuje kopii zapasowych ani archiwów strony w związku z migracją hostingu. Zalecane jest, aby Użytkownik utworzył kopię zapasową strony w hostingu strony trzeciej przed migracją, aby zapobiec utracie danych. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania zmian ani poprawek w swojej witrynie podczas procesu migracji.

  Użytkownik zgadza się, że nasza firma nie odpowiada za opóźnienia w rozpoznawaniu strony ani za utratę danych w związku z migracją hostingu. Migracje hostingu nie są dostępne w przypadku stron zawierających więcej niż 10 GB danych lub więcej niż 100 000 plików.

  Możemy zainstalować wtyczkę na zewnętrznej stronie WordPress Użytkownika w celu ułatwiania przeniesienia WordPress Użytkownika do naszego środowiska hostingowego zarządzanego systemu WordPress. Ta wtyczka nie wprowadza żadnych zmian na stronie źródłowej Użytkownika. Jej zadaniem jest jedynie ułatwić przeniesienie hostingu plików WordPress Użytkownika. Po zakończeniu migracji hostingu można wyłączyć wtyczkę na swojej stronie źródłowej.

 8. GWARANCJA CZASU SPRAWNEGO DZIAŁANIA USŁUGI

  Oferujemy gwarancję czasu sprawnego działania Usługi przez 99,9% („Gwarancja czasu sprawnego działania Usługi”) dostępnego czasu w miesiącu. Jeśli nie dotrzymamy warunków Gwarancji czasu sprawnego działania Usługi w danym miesiącu (określonych wyłącznie przez nas), Użytkownik może skontaktować się z nami i zażądać kredytu w wysokości 5% opłaty hostingowej Użytkownika za dany miesiąc. Kredyt może być wykorzystany tylko na zakup innych naszych produktów oraz usług i nie zawiera obowiązujących podatków. Gwarancja czasu sprawnego działania Usługi nie dotyczy przerw w jej świadczeniu spowodowanych przez: (1) okresowe planowe konserwacje i naprawy, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu; (2) przerwy, do których przyczynił się Użytkownik w wyniku tworzenia niestandardowych skryptów, kodów lub instalowania aplikacji stron trzecich; (3) przerwy, które nie wpływają na wygląd strony Użytkownika, a tylko na dostęp do niej, np. na usługi FTP i e-mail; (4) przyczyny niezależne od nas lub przyczyny, których nie można racjonalnie przewidzieć; oraz (5) przerwy związane z niezawodnością niektórych środowisk programowania.

 9. OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH

  Oprogramowanie stron trzecich” oznacza oprogramowanie lub aplikacje opracowane przez dostawcę zewnętrznego, z którego usług czasami korzystamy, i należące do tego dostawcy.

  Oprogramowanie komputera. Usługi hostingowe mogą być świadczone w środowiskach Linux® i Windows®. Przy każdym zamówieniu serwera firma GoDaddy instaluje na nim wybrany przez Użytkownika system operacyjny.

  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dostarczania Oprogramowania stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonywania działań niezbędnych do instalowania lub aktualizowania takiego Oprogramowania. Oprogramowanie stron trzecich nie jest w żaden sposób sprzedawane ani dostarczane Użytkownikowi. Użytkownik może korzystać z takiego Oprogramowania tylko w ramach Usług hostingowych. Oprogramowania stron trzecich nie można używać poza Usługami hostingowymi. W celu udostępnienia Oprogramowania stron trzecich Użytkownikowi możemy być zobligowani do podania danych Użytkownika takim stronom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie przez niego z Oprogramowania stron trzecich podlega umowom z dostawcami tego Oprogramowania. Ponadto, jeśli oprogramowanie stron trzecich obejmuje konieczność wyrażenia zgody na umowę licencyjną lub serwisową z dostawcą zewnętrznym, użycie przez Użytkownika takiego oprogramowania podlega takim umowom. Użytkownik nie może pobierać, instalować ani używać oprogramowania stron trzecich obejmującego lub wymagającego zgody na umowę serwisową lub licencyjną z dostawcą zewnętrznym, dopóki nie wyrazi zgody na warunki regulaminu takiej umowy. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani żadnych informacji o prawach własności w oprogramowaniu stron trzecich. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania stron trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których podejmowanie takich działań jest jawnie dozwolone przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostawcy zewnętrzni (oraz ich podmioty zależne i dostawcy) nie ponoszą odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji w zakresie Oprogramowania stron trzecich oferowanego w połączeniu z Usługami hostingowymi oraz wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) mogące powstać na skutek korzystania z Oprogramowania stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że oprogramowanie stron trzecich będzie obsługiwane przez naszą firmę, a nie przez jego dostawców zewnętrznych (ani ich podmioty zależne czy dostawców).