Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc
GoDaddy

GoDaddy — postępowanie w kwestiach związanych z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny

Domains By Proxy — postępowanie w kwestiach związanych z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny

Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Jednolite zasady rozstrzygania sporów”) zostały przyjęte przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów („ICANN”). Określają one regulamin rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji oraz korzystania z nazwy domeny internetowej pomiędzy rejestrującym i wszelkimi podmiotami (innymi niż rejestrator).  Zasady te stanowią załącznik będący integralną częścią Umowy dotyczącej rejestracji nazwy domeny zawieranej pomiędzy rejestrującymi nazwy domen a rejestratorami.

Domains By Proxy („DBP”) to usługa rejestracji anonimowej; nie jest to rejestrator. Zarówno rejestrujący nazwę domeny, którzy korzystają z usługi rejestracji anonimowej DBP, jak i podmioty kwestionujące rejestrację oraz używanie nazwy domeny internetowej przez klienta korzystającego z usługi DBP, powinni zapoznać się z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów, a także ze stosowną Umową dotyczącą rejestracji nazwy domeny.

Firma DBP rutynowo otrzymuje od swoich partnerskich rejestratorów powiadomienia z informacjami dotyczącymi wszczęcia różnych postępowań administracyjnych związanych z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów.  Po otrzymaniu takich powiadomień firma DBP anuluje usługę ochrony danych osobowych nazwy domeny, która jest przedmiotem sporu związanego z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów, i powiadamia o tym swojego klienta.

Firma DBP nie uczestniczy ani nie będzie uczestniczyć w administrowaniu jakimkolwiek postępowaniem w związku z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów ani prowadzeniu takiego postępowania. Nie będzie też ponosić odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek decyzji podjętych przez panel administracyjny orzekający w takim postępowaniu.  W sytuacji gdy firma DBP jest stroną w takim postępowaniu w związku z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów, firma DBP zastrzega sobie prawo do podjęcia w celu obrony wszelkich możliwych środków i działań uznanych za stosowne.