GoDaddy

UMOWA PROGRAMU PRO

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

This GoDaddy Pro Program Terms of Service Agreement (this “Agreement”) is entered into by and between GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") and you, and is made effective as of the date of electronic acceptance. This Agreement sets forth the terms and conditions of your use of GoDaddy Pro Services (“Pro Services”) and Pro Connect (“Pro Connect”), collectively referred to as the GoDaddy Pro Program (“Pro Program”). For the purposes of this Agreement, a freelancer or independent web professional that provides services to individuals in accordance with the Pro Program will be referred to as a “Pro Program Provider(s),” and individuals seeking to engage the services of Pro Program Providers will be referred to as a “Pro Program Customer(s).”

Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by this Agreement, along with GoDaddy's Universal Terms of Service Agreement, which are incorporated herein by reference.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you” or “your” refers to any individual or entity that accepts this Agreement, whether that be as a Pro Program Provider or as a Pro Program Customer. Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie GoDaddy (niniejszej „Witrynie”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta (“Konto”), w tym swój adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

You agree that this Agreement shall be deemed to have been negotiated, entered into, executed and performed for all purposes within the United States of America.

2. OPIS USŁUG PRO

Pro Services offer a streamlined platform that allows Pro Program Providers to purchase, set up, and manage GoDaddy products for Pro Program Customers. Pro Services include: i) Shared Shopping, which allows you to send Pro Program Customers a shopping cart to buy GoDaddy products for their website, ii) Account Access, which allows you to view or administer a Pro Program Customer’s GoDaddy account iii) Site Monitoring, which allows you to monitor a Pro Program Customer’s website’s uptime and server response time, and iv) a direct access line to our GoDaddy Pro technical support representatives.

3. OPIS PRO CONNECT

Only Pro Program Providers that have achieved and been designated “Pro Plus” status by GoDaddy (“Pro Plus Providers”), are allowed to join the Pro Connect. Pro Connect offers a venue for the exchange of information between Pro Plus Provider and Pro Program Customers. More specifically:

For Pro Plus Providers:

 1. Create a publicly-viewable profile with professional details including name, location, biography, skills, customer reviews, background, availability, representative work, and contact details;
 2. Receive contact from Pro Program Customers who find the Pro Plus Provider’s profile via the Pro Connect directory; and
 3. Seek ratings and reviews from previous Pro Program Customers and provide responses to such reviews (but note that Pro Plus Provider cannot delete past reviews).
 4. Have their publicly-viewable profile accessible via the Pro Connect directory and search results

For Pro Program Customers:

 1. Submit a request to Pro Plus Provider for assistance in building a website or making changes to an existing website;
 2. Receive expressions of interest from Pro Plus Provider;
 3. Contact Pro Plus Provider to discuss the web development project and expression of interest;
 4. Leave reviews for Pro Plus Provider they have worked with.

Via Pro Connect, Pro Program Customers can easily search, contact, and establish a business relationship with Pro Plus Provider. GoDaddy does not intend to act as an agent for either party and/or facilitate payment processing between the parties.

4. WARUNKI DOSTĘPU DO KONTA

Use of the Pro Program includes functionality that allows the Pro Program Provider to request authorized access rights to accounts of Pro Program Customer(s), or to grant limited or full access of your GoDaddy account to a Pro Program Provider, with whom you have an established business relationship. Any such access or grant is subject to and governed strictly by the terms and conditions of the Account Access Terms of Service, which are incorporated herein by reference.

Account access may be granted on a limited basis, in which case the Pro Program Provider will be able to view the GoDaddy account of the Pro Program Customer, or on a full basis, in which case the Pro Program Provider will be able to purchase GoDaddy products on the Pro Program Customer’s behalf, via the payment method on file in the Pro Program Customer’s account.

Any violation of this Agreement or the Account Access Terms of Service, which will be determined in our sole and absolute discretion, may result in the immediate termination of your access to the Pro Program, criminal prosecution, and/or a civil lawsuit. If the Pro Program is cancelled for any reason, any content or data you have entered into the Pro Program will be lost and will not be recoverable.

5. WARUNKI PROGRAMÓW W WERSJI BETA

GoDaddy may elect to offer a pre-release “Beta” version of the Pro Program or a particular feature or features offered within the Pro Program (the “Beta Pro Program”). If the services or feature are offered as a Beta Pro Program, you will be notified that the feature is available in pre-release form only and offered a choice regarding your participation. Should you choose to participate in the Beta Pro Program, you will be able to make use of the pre-release version of the services or feature, and to test various scenarios and use cases within the services.

The services and any features offered in the Beta Pro Program are offered on an "as is" basis without warranty of any kind. By participating in the Beta Pro Program, you agree not to utilize the Beta Pro Program for production or mission critical applications.

Your election to participate in the Beta Pro Program indicates that you are willing to provide feedback to GoDaddy regarding the services and features, and that GoDaddy may contact you to solicit your feedback and opinions regarding the services and features.

GoDaddy may discontinue the Beta Pro Program, or your participation in the Beta Pro Program, at any time and for any reason.

6. USŁUGI MANAGEWP

As a Pro Program Provider, you may have access to use ManageWP. ManageWP is a website management console which allows its users to administer any number of websites including, but not limited to, management, monitoring, backups, deployment, publishing, and security tools. You acknowledge and agree that your use of ManageWP is subject to the terms of service located here, which are hereby incorporated by reference.

7. PUNKTY NAGRÓD I PRAWO DO UCZESTNICTWA PRO CONNECT DLA DOSTAWCÓW PROGRAMU PRO

7(a) Regulamin Programu Lojalnościowego

Dostawca Programu Pro może zbierać punkty za zakupy („Punkty”) dokonane za pośrednictwem Programu Pro. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Pro firmy GoDaddy („Program Lojalnościowy”) podlega Regulaminowi Programu Lojalnościowego wskazanemu poniżej:

Struktura Programu Lojalnościowego może ulec zmianie, anulowaniu lub ograniczeniu na mocy decyzji firmy GoDaddy, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. W dowolnej chwili mogą zostać nałożone ograniczenia odnośnie do wymiany Punktów.

 1. W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby do tego uprawnione, a każda osoba może posiadać w Programie Lojalnościowym wyłącznie jedno konto. W Programie Lojalnościowym nie mogą uczestniczyć spółki, grupy i/lub podmioty stowarzyszone.
 2. Naliczone Punkty nie stanowią własności klienta. Punkty nie mają wartości pieniężnej. Punkty zgromadzone przez klienta mogą być wykorzystane jedynie przez niego i nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 3. OKRES WAŻNOŚCI PUNKTÓW: Aby zachować zgromadzone przez siebie Punkty, klient musi posiadać aktywne konto w Programie Pro. Punkty zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich naliczenia.

7(b) Naliczanie i wykorzystanie Punktów

 1. Punkty są naliczane poprzez realizację lub polecenie zamówienia w Programie Pro oraz realizację zamówień na koncie Pro. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że do zdobywania Punktów kwalifikują się wyłącznie zakupy zrealizowane w ramach Programu Pro lub na własnym koncie. Zakupy dokonane 1) telefonicznie, 2) przez GoDaddy Domenowy klub zniżkowy lub 3) za pośrednictwem podmiotu powiązanego firmy GoDaddy nie kwalifikują się do zdobywania Punktów.

 2. Firma GoDaddy będzie podejmować ekonomicznie uzasadnione wysiłki mające na celu udostępnianie Użytkownikowi precyzyjnych dziennych szacunków liczby Punktów zgromadzonych przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wszelkie dzienne szacunki nie odzwierciedlają precyzyjnie liczby jego Punktów oraz że dokładna liczba Punktów obliczona na koniec odpowiedniego okresu generowania przychodów może być inna. Dodatkowo kwoty używane przy obliczaniu Punktów mogą obejmować ułamki jednostek monetarnych. Będziemy podejmować ekonomicznie uzasadnione wysiłki mające na celu zaokrąglenie tych kwot do najbliższej pełnej liczby na korzyść Użytkownika. Nasza decyzja w sprawie naliczenia Punktów będzie jednak ostateczna i wiążąca dla Użytkownika.

 3. Punkty za zamówienia zrefundowane lub obciążone zwrotnie przy zastosowaniu pierwotnego sposobu płatności zostaną odjęte od salda Punktów wygenerowanych w wyniku zamówienia. Do naliczenia Punktów stosuje się zamówienia według ich wartości netto, po potrąceniu wierzytelności, kwot zrefundowanych i korekt oraz zdefiniowanych jako zakupy zrealizowane na witrynie GoDaddy.com lub stronach jej podmiotów powiązanych, po potrąceniu podatków od sprzedaży.
 4. Punkty nie są przyznawane przed upływem trzydziestu (30) dni od daty zakupu usługi. Po tym czasie Punkty mogą być wymieniane na kredyt w sklepie dostępny wyłącznie na stronie GoDaddy.com. Punkty te zostaną przeliczone na równowartość kwoty w (USD).
 5. Punktów przeliczonych na kredyt do wykorzystania na stronie GoDaddy.com nie można wypłacić w gotówce; Punkty te zostają anulowane po upływie dwóch lat od daty ich naliczenia.
 6. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo anulowania Punktów, jeśli istnieje podejrzenie nieuczciwego zachowania lub oszustwa.
 7. Składniki wynagrodzenia („Składniki Wynagrodzenia”) w Programie Pro oparte są o całkowitą kwotę do zapłaty w USD w koszyku zakupowym użytkownika lub w koszyku klienta użytkownika, po uwzględnieniu wszelkich obowiązujących upustów lub wyłączeń dotyczących produktów. Składniki wynagrodzenia mogą składać się z (i) stopy procentowej na produkt lub usługę, (ii) stałej kwoty na produkt lub usługę lub (iii) kombinacji obu tych czynników. Aktualne składniki wynagrodzenia przedstawiono poniżej:
  Opis Data wejścia w życie Procent
  Produkty uprawniające do uczestnictwa – Dostawca Programu Pro Produkty uprawniające do uczestnictwa – Dostawca Pro Plus 08.02.2016
  01.09.2016
  5%
  10%

7(c) Prawo do uczestnictwa w Pro Connect dla Dostawców Programu Pro

W Pro Connect mogą uczestniczyć wyłącznie Dostawcy Pro Plus.

7(d) Prawo do uczestnictwa w Pro Plus dla Dostawców Programu Pro

Status Pro Plus mogą otrzymać wszyscy Dostawcy Programu Pro, którzy zdobyli 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa w danym roku kalendarzowym. Po zdobyciu 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa Dostawca Programu Pro automatycznie otrzyma status Pro Plus i zostanie mianowany przez firmę GoDaddy Dostawcą Pro Plus.

Dostawcy Pro Plus otrzymają korzyści przysługujące normalnie Dostawcy Programu Pro, tj. możliwość utworzenia profilu Pro Connect zgodnie z paragrafem 3 oraz możliwość zarobienia dodatkowych Punktów zgodnie z paragrafem 7(b)(vii).

Status Pro Plus ulega automatycznemu wygaśnięciu 31 grudnia w roku następującym po wypromowaniu członka do Pro Plus, chyba że w kolejnym roku kalendarzowym zdobędziesz 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa.

Wymiana Punktów na kredyt do wykorzystania w sklepie nie ma wpływu na liczbę punktów zarobionych w celu zdobycia prawa do członkostwa w Pro Plus.

8. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I PRAWO DO ANULOWANIA

Without limiting any of our rights and remedies, if:

 1. You breach this Agreement or any document incorporated by reference;
 2. GoDaddy determines your actions may pose a risk to GoDaddy or its members;
 3. As a Pro Program Provider, you receive an average rating of below 4 stars (out of 5) across at least 10 reviews; or
 4. GoDaddy determines your use of the Pro Program infringes on the intellectual property or legal rights of others.

GoDaddy may immediately and indefinitely revoke your privileges, suspend or close your account(s) and refuse to offer the Pro Program to you, or take any other measures deemed to be appropriate (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion) to enforce or terminate this Agreement.

9. ZASTRZEŻENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Although GoDaddy takes certain steps to examine the credentials of a Pro Program Provider, as a Pro Program Customer, you understand that nothing about GoDaddy's Pro Program is intended to replace or override any licensing requirements for an independent web professional. GoDaddy makes no guarantees or representations regarding the skills of Pro Program Providers or the quality of the services that he or she may perform for you. If you elect to retain their services, GoDaddy does not endorse or recommend the services of any particular Pro Program Provider. Anyone using the Pro Program should rely on his or her own independent judgment or, as appropriate, seek the advice of a competent professional in determining the exercise of reasonable care in any given circumstances. It is entirely up to you to evaluate an individual’s qualifications, and to enter into a direct contract or otherwise reach agreement with a Pro Program Provider. Pro Program Providers are not contractors, employees or agents of GoDaddy.

GoDaddy is not involved in the actual contract between a Pro Program Customer and a Pro Program Provider or in the completion of any services. Should there be a dispute between the parties, you must address such dispute directly with the individual you are in contract with.

YOU hereby agree to release, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS AND ASSIGNS FROM AND AGAINST ALL LIABILITIES, CLAIMS, DAMAGES (INCLUDING CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES), COST AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE CONDUCT, ACT OR OMISSION OF ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION STALKING, HARASSMENT THAT IS SEXUAL OR OTHERWISE, ACTS OF PHYSICAL VIOLENCE, AND DESTRUCTION OF PERSONAL PROPERTY), ANY DISPUTES BETWEEN YOU AND YOUR DEALINGS WITH ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO YOUR AUTHORIZD OR UNAUTHORIZED ACCESS OF ANY PRO PROGRAM CUSTOMER’S ACCOUNT, OR ANY LOSS OF DATA OR CONTENT YOU MIGHT EXPERIENCE AS A RESULT OF OUR DISCONTINUATION OF THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM FOR ANY REASON.

IF, NOTWITHSTANDING THE FOREGOING EXCLUSIONS, IT IS DETERMINED THAT GoDaddy OR ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS IS LIABLE FOR DAMAGES, IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL FEES PAID BY YOU TO THE PRO PROGRAM PROVIDER DURING THE SIX (6) MONTHS PRIOR TO THE TIME SUCH CLAIM AROSE.

10. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

11. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Universal Terms of Service Agreement. In the event there is a conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the Universal Terms of Service Agreement, the provisions of this Agreement shall control.

12. KONTAKT Z NAMI

If you have any questions about the GoDaddy Pro Program or this Agreement, please contact us at the address below:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telephone: 22 307 47 23