GoDaddy

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020

Zwrot kosztów za produkty zakupione od firmy GoDaddy.com, LLC można uzyskać wyłącznie, jeżeli zakup zostanie anulowany w terminie określonym w niniejszych zasadach. Niektóre produkty podlegają innym zasadom lub wymogom dotyczącymi zwrotu kosztów. Ponadto, niektóre produkty nie kwalifikują się do zwrotu kosztów w żadnych okolicznościach. Poniżej znajdują się warunki zwrotu kosztów obowiązujące w odniesieniu do takich produktów.

Do celów niniejszych Zasad zwrotu kosztów, „data transakcji” oznacza datę zakupu dowolnego produktu lub usługi, w tym datę przetworzenia zlecenia przedłużenia okresu ważności przez firmę GoDaddy.com, LLC zgodnie z warunkami umowy dostarczenia produktu lub usługi (patrz łącze).

„Okres zwrotu kosztów”. Użytkownik może zrezygnować z każdego produktu w dowolnym momencie, jednakże zwrot kosztów przysługuje jedynie w przypadku, kiedy prośba o zwrot kosztów zostanie za pośrednictwem obsługi klienta firmy GoDaddy w terminie określonym dla danego produktu, jeżeli zwrot kosztów w jego przypadku jest możliwy.

Brak możliwości otrzymania zwrotu kosztów po zamknięciu konta: Jeżeli w przypadku danego produktu możliwe jest otrzymanie zwrotu kosztów, Użytkownik ma obowiązek złożyć prośbę o zwrot kosztów przed zamknięciem konta. Użytkownik ma prawo do zamknięcia swojego konta w dowolnym momencie, jednakże po zamknięciu konta Użytkownikowi nie będzie przysługiwać zwrot kosztów, do którego w przeciwnym razie miałby on prawo zgodnie z niniejszymi Zasadami zwrotu kosztów.

KLIENCI Z BRAZYLII: Zwrot kosztów może obejmować wszelkie produkty zakupione od firmy GoDaddy pod warunkiem, że ich zakup zostanie anulowany w ciągu SIEDMIU (7) DNI od daty transakcji.

Standardowe warunki zwrotu kosztów

Plany roczne+ – w terminie 30 dni od daty dokonania transakcji.

Plany miesięczne*+ – w ciągu 48 godzin od daty dokonania transakcji.

*Plany miesięczne obejmują wszystkie plany obowiązujące krócej niż 1 rok (np. 6 miesięcy, 9 miesięcy itd.)
Nie można dokonać zwrotu kosztów za produkty z kategorii zabezpieczeń obejmujące usługę usuwania złośliwego oprogramowania, jeżeli prośba o usunięcie takiego oprogramowania została już złożona.

Produkty objęte specjalnymi warunkami zwrotu kosztów

Wydatki na reklamę

W przypadku usługi SEV Premium, wydatki na reklamę i opłaty za marketing w wynikach wyszukiwania za bieżący miesiąc nie podlegają zwrotowi kosztów. Możliwy jest zwrot kosztów za przyszłe miesiące opłacone w ramach przedpłaty oraz dodatkowych wydatków na reklamę i opłat za marketing w wynikach wyszukiwania w przyszłych miesiącach.

Usługa wspomagana

Koszty podlegają zwrotowi po pierwszych trzech miesiącach.

Polecane aukcje

Koszty podlegają zwrotowi w ciągu pierwszych 24 godzin, jeżeli nie pojawią się oferty wykupu.

Dodatkowe kategorie aukcji

Koszty podlegają zwrotowi w ciągu pierwszych 48 godzin, jeżeli nie pojawią się oferty wykupu.

Zamówienia oczekujące na domeny

Jeżeli środki na zamówienie oczekujące na domenę zostały już wykorzystane podczas aukcji, nie podlegają one zwrotowi (jeżeli środki te nie zostały jeszcze wykorzystane podczas aukcji, zwrot kosztów jest możliwy przez 30 dni od daty transakcji).

Rejestracje/odnowienia rejestracji nazw domen

 1. Warunki standardowe

  Nowa rejestracja 5 dni (120 godzin)
  Automatyczne odnowienie rejestracji (na rok) 45 dni (1080 godzin)
  Automatyczne odnowienie rejestracji (na wiele lat) 5 dni (120 godzin)
  Ręczne odnowienie rejestracji 5 dni (120 godzin)

 2. Wyjątki

  .AU Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 3 dni (72 godziny)
  .COM.AU Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 3 dni (72 godziny)
  .NET.AU Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 3 dni (72 godziny)
  .ORG.AU Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 3 dni (72 godziny)
  .CZ Ręczne odnowienie rejestracji – 59 dni (1416 godzin)
  .IT Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 14 dni (336 godzin)
  .MX Nowa rejestracja – 45 dni (1080 godzin) Opłata rejestracyjna jest zamrożona w tym okresie, opłaty nie są naliczane. Opłata jest naliczana w 46. dniu, nie ma możliwości zwrotu kosztów. Jeżeli nazwa domeny zostanie usunięta w okresie prolongaty, opłata jest odblokowywana.
  .COM.MX Nowa rejestracja – 45 dni (1080 godzin) Opłata rejestracyjna jest zamrożona w tym okresie, opłaty nie są naliczane. Opłata jest naliczana w 46. dniu, nie ma możliwości zwrotu kosztów. Jeżeli nazwa domeny zostanie usunięta w okresie prolongaty, opłata jest odblokowywana.
  .PE Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .COM.PE Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .NET.PE Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .NOM.PE Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .ORG.PE Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .PH Ręczne odnowienie rejestracji – 59 dni (1416 godzin)
  .COM.PH Ręczne odnowienie rejestracji – 59 dni (1416 godzin)
  .NET.PH Ręczne odnowienie rejestracji – 59 dni (1416 godzin)
  .ORG.PH Ręczne odnowienie rejestracji – 59 dni (1416 godzin)
  .SE Ręczne odnowienie rejestracji – 69 dni (1656 godzin)
  .SG Ręczne odnowienie rejestracji – 29 dni (696 godzin)
  .SO Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 4 dni (96 godzin)
  .COM.SO Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 4 dni (96 godzin)
  .NET.SO Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 4 dni (96 godzin)
  .ORG.SO Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 4 dni (96 godzin)
  .UK Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 5 dni (120 godzin)
  .CO.UK Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 5 dni (120 godzin)
  .ME.UK Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 5 dni (120 godzin)
  .ORG.UK Nowa rejestracja / Automatyczne odnowienie rejestracji / Ręczne odnowienie rejestracji – 5 dni (120 godzin)

 3. Rejestracje wstępne

  W przypadku wstępnych rejestracji domen gTLD, opłaty za wnioski nie podlegają zwrotowi
  For more information on pre-registration refunds with Donuts Inc.’ family of TLDs, see Donuts’ Pre-Registration Refunds and Auctions policy.Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu kosztów wstępnej rejestracji w odniesieniu do grupy domen TLD firmy Donuts Inc. znajdują się w Zasadach dotyczących zwrotu kosztów rejestracji wstępnej oraz aukcji firmy Donuts Inc.

Usługi eksperckie

Jeżeli usługa ekspercka została już zrealizowana, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów (jeżeli usługa nie została jeszcze zrealizowana, zwrot kosztów jest możliwy przez 30 dni od daty transakcji).

Usługa Do dzieła

Jeżeli usługa Do dzieła została już wykonana, nie podlega ona zwrotowi kosztów (jeżeli nie została ona jeszcze wykonana, zwrot kosztów jest możliwy przez 30 dni od daty transakcji).

GoDaddy IT Services

If IT Service has already been performed, then it is non-refundable (if not yet performed, eligible for a refund within 30 days of the date of the transaction).

 • Annual Subscriptions: Non-refundable
 • Monthly Subscriptions: If one or more request(s) have been completed during the billing period, your monthly subscription is non-refundable.

Usługi hostingowe

Jeżeli usługa hostingowa została już zrealizowana, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów (jeżeli usługa nie została jeszcze zrealizowana, zwrot kosztów jest możliwy przez 30 dni od daty transakcji).

Profesjonalne usługi projektowania witryny

Usługi projektowania witryn: opłata w wysokości 30% za anulowanie zlecenia w trakcie realizacji; opłata w wysokości 70% za anulowanie zlecenia w momencie przesyłania projektu witryny do weryfikacji; opłata nie podlega zwrotowi po wprowadzeniu pierwszych zmian. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, zwrot środków może nastąpić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Po rozpoczęciu realizacji usługi projektowania witryn projekt uznaje się za wykonany po 180 dniach od daty transakcji, co uniemożliwia uzyskanie zwrotu kosztów.

Projektowanie logotypu: opłata w wysokości 40% za anulowanie zlecenia w trakcie realizacji; opłata nie podlega zwrotowi po dostarczeniu gotowego logotypu. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, zwrot środków może nastąpić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Po rozpoczęciu realizacji usługi projektowania logo projekt uznaje się za wykonany po 180 dniach od daty transakcji, co uniemożliwia uzyskanie zwrotu kosztów.

Usługi przerabiania witryn: opłata w wysokości 30% za anulowanie zlecenia w trakcie realizacji; opłata w wysokości 70% za anulowanie zlecenia w momencie przesyłania projektu witryny do weryfikacji; opłata nie podlega zwrotowi po zakończeniu realizacji zlecenia.

Obsługa witryny: Obsługa witryny jest objęta umową na 12 miesięcy i oczekuje się, że Użytkownik będzie korzystał z tej usługi przez cały ten okres czasu. W przypadku wykupienia planu, Obsługę witryn można anulować w dowolnym momencie, a firma GoDaddy nie naliczy opłat za kolejne odnowienia.

W przypadku zakupu planu kwartalnego lub rocznego i wykonaniu co najmniej jednej prośby, Użytkownik może anulować plan w dowolnym momencie bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów.

W przypadku zakupu planu miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, Użytkownik może anulować Obsługę witryn i uzyskać pełen zwrot kosztów, o ile nie wykonano ŻADNYCH próśb o Obsługę witryn.

Produkt zakupiony wraz z bezpłatną domeną

W przypadku, kiedy zakupiony produkt zawiera bezpłatną domenę, jeżeli Użytkownik anuluje zakupiony produkt, wskazana w cenniku cena za nazwę domeny zostanie potrącona ze zwracanej kwoty (cena wskazana w cenniku jest ceną domeny zamieszczoną w witrynie firmy GoDaddy i nie mają do niej zastosowania żadne promocje, zniżki lub inne obniżki cen).

Usługi SEO

Usługi SEO objęte są umową zawieraną na okres 12 miesięcy; aby uzyskać najlepsze rezultaty, Użytkownik powinien korzystać z tych usług przez 12 miesięcy.

Wszystkie plany Usług SEO można anulować w ciągu 48 godzin od daty zawarcia transakcji i otrzymać pełen zwrot kosztów za pozostałe miesiące z wykupionego okresu, przy użyciu wybranej wcześniej metody płatności. Wcześniejsze miesiące nie podlegają pod zwrot kosztów.

Jeśli Użytkownik dokona zakupu planu miesięcznego i anuluje go po upływie 48 godzin od daty transakcji, wyrazi tym samym zgodę na opłacenie obecnego miesiąca Usługi SEO, ale GoDaddy nie pobierze opłaty za żadne kolejne miesiące. Nie spowoduje to jednak zwrotu kosztów za bieżący miesiąc ani poprzednie miesiące.

Jeśli Użytkownik dokona zakupu półrocznego lub rocznego planu i anuluje go po upływie 48 godzin od daty transakcji, wyrazi tym samym zgodę na opłacenie obecnego miesiąca Usługi SEO, a GoDaddy wykona zwrot kosztów w wysokości 50% oryginalnej sumy przy użyciu wybranej uprzednio metody płatności za wszelkie niewykorzystane miesiące.

Sitelock 911

Użytkownik może zażądać zwrotu kosztów w terminie 30 dni od daty transakcji POD WARUNKIEM, że produkt nie został jeszcze przez niego aktywowany.

Zarządzanie mediami społecznościowymi

Usługę Zarządzania mediami społecznościowymi można anulować w dowolnym momencie, nie naliczymy opłat za kolejne miesiące. Niemniej jednak, Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów za bieżący miesiąc lub poprzednie miesiące, ponieważ usługa w tym okresie została już zrealizowana. W przypadku anulowania usługi Zarządzania mediami społecznościowymi i złożenia prośby o zwrot kosztów w ciągu 48 godzin od daty zakupu lub przedłużenia usługi, Użytkownik otrzyma pełen zwrot kosztów za dany miesiąc świadczenia usług. Niemniej jednak, po upływie 48 godzin Użytkownik będzie miał obowiązek uiścić opłatę za taki miesiąc, ale opłaty za przyszłe miesiące nie zostaną naliczone.

Opłaty powierników

Opłaty powierników podlegają zwrotowi, jeśli domena nie została pomyślnie zarejestrowana. Opłaty powierników nie podlegają zwrotowi w przypadku odnowienia rejestracji.

Zabezpieczenia witryn

Użytkownik może ubiegać się o zwrot kosztów wyłącznie w terminie 30 dni od zakupu, a zwroty takie będą realizowane wyłącznie w przypadkach, kiedy ręczne usuwanie złośliwego oprogramowania nie zostało zakończone.

Pomoc techniczna WordPress Premium

Zwrot kosztów jest możliwy, jeśli plan zostanie anulowany przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, a żadne środki nie zostały wykorzystane. Jeżeli usługa w danym miesiącu została już wykonana, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za ten miesiąc (jeżeli nie została wykonana, zwrot kosztów jest możliwy przez 30 dni od daty transakcji). Możliwy jest również zwrot kosztów za przyszłe niewykorzystane miesiące świadczenia usług w przypadku anulowania planu i dokonania przedpłaty.

Produkty nieobjęte zwrotem kosztów

 • Wyceny (ekspresowe i certyfikowane wyceny nie podlegają zwrotowi, jeżeli klient wykorzystał już środki).
 • Członkostwo w Aukcjach
 • Serwery w chmurze
 • Dodatki konfiguracyjne
 • Domenowy klub zniżkowy (jeśli wykorzystano do zakupu)
 • Domena: Aukcje, usługa wykupu (można zażądać zwrotu kosztów WYŁĄCZNIE WTEDY, gdy Użytkownik nie złożył oferty na domenę, dla której usługa została wykupiona), konsolidacja lub monitoring
 • Płatne aplikacje hostingowe (po ustawieniu nie podlegają zwrotowi kosztów)
 • Konta handlowe
 • Pakiety aplikacji biurowych
 • Nazwy domen Premium
 • Opłata za umorzenie
 • Transfery (jeżeli się powiodły)
 • Wszelkie rejestracje lub odnowienia rejestracji następujących domen najwyższego poziomu nie podlegają żadnemu zwrotowi kosztów:

  • .AI
  • .AM
  • .AT
  • .BE
  • .CH
  • .CL
  • .DE
  • .DK
  • .ES
  • .COM.ES
  • .NOM.ES
  • .ORG.ES
  • .EU
  • .FM
  • .FR
  • .GG
  • .GS
  • .JP
  • .CO.JP
  • .KR
  • .CO.KR
  • .NE.KR
  • .RE.KR
  • .MS
  • .NL
  • .NO
  • .NU
  • .NZ
  • .CO.NZ
  • .NET.NZ
  • .ORG.NZ
  • .PL
  • .BIZ.PL
  • .COM.PL
  • .INFO.PL
  • .NET.PL
  • .ORG.PL
  • .RU
  • .COM.RU
  • .NET.RU
  • .ORG.RU
  • .TC
  • .TK
  • .VE
  • .CO.VE
  • .COM.VE
  • .INFO.VE
  • .NET.VE
  • .ORG.VE
  • .WEB.VE
  • .VG
  • .CO.ZA

Wszelkie rejestracje lub odnowienia rejestracji następujących domen najwyższego poziomu podlegają zwrotowi kosztów, z wyjątkiem warunków podanych w nawiasie (w którym to przypadku zwrot kosztów nie jest możliwy):

.AMSTERDAM (Wyłącznie nowa rejestracja i ręczne odnowienie rejestracji)
.ARCHI (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.BIO (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.SKI (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.CA (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.CZ (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.IT (Wyłącznie nowa rejestracja)
.MX (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.COM.MX (Wyłącznie ręczne odnowienie rejestracji)
.PE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.COM.PE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.NET.PE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.NOM.PE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.ORG.PE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.PH (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.COM.PH (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.NET.PH (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.ORG.PH (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.SE (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.SG (Wyłącznie nowa rejestracja i automatyczne odnowienie rejestracji)
.SO (Wyłącznie nowe rejestracje)
.COM.SO (Wyłącznie nowe rejestracje)
.NET.SO (Wyłącznie nowe rejestracje)
.ORG.SO (Wyłącznie nowe rejestracje)
.TW (Wyłącznie automatyczne odnowienie rejestracji)
.COM.TW (Wyłącznie automatyczne odnowienie rejestracji)
.IDV.TW (Wyłącznie automatyczne odnowienie rejestracji)
.ORG.TW (Wyłącznie automatyczne odnowienie rejestracji)