GoDaddy

DEKLARACJA POMOCY TECHNICZNEJ

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019

1. Informacje ogólne

Ponieważ firma GoDaddy dodaje nowe funkcje i usługi dla Użytkownika, a Użytkownik dodaje nowe aplikacje oraz oprogramowanie firm trzecich, bardzo ważne jest, aby Użytkownik był informowany o usługach wsparcia, które są lub nie są oferowane przez firmę GoDaddy. Niniejsza Deklaracja pomocy technicznej nie została przygotowana jako wiążąca umowa oraz nie stanowi wiążącej umowy dla Użytkownika ani firmy GoDaddy, a ma jedynie na celu przedstawienie niektórych proponowanych wytycznych firmy GoDaddy na temat poziomów wsparcia dla sprzedawanych przez nas produktów. Niniejsza Deklaracja pomocy technicznej może ulec zmianie w dowolnym czasie i według własnego uznania firmy GoDaddy, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Niektóre z naszych produktów i usług wyszczególnionych poniżej mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach.

2. Opis usług wsparcia

 1. Instrukcje ogólne.
 2. Wspierane:

  • Zakup lub odnowienie produktów firmy GoDaddy
  • Konfiguracja produktów firmy GoDaddy
  • Prezentacja sposobu korzystania z naszych produktów
  • Diagnozowanie błędów połączenia lub dostępu
  • Zapewnianie działania naszych systemów oraz architektury

  Niewspierane:

  • Konfiguracja i dobór ustawień aplikacji
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym
  • Tworzenie witryn oraz treści (nazwy, wersje próbne, tworzenie, publikowanie)
  • Zdobywanie odwiedzających
  • Uczenie obsługi Internetu (kod, serwery i połączenia)
  • Szkolenia z zakresu obsługi komputera, urządzenia przenośnego lub tabletu

 3. Nazwy domen.
 4. Wspierane:

  • Rejestrowanie lub odnawianie nazw domen
  • Konfiguracja nazw domen (strony internetowe, hosting i poczta e-mail)
  • Korzystanie z Menedżera domen
  • Zarządzanie nazwami domen
  • Objaśnienie, jak zaktualizować informacje kontaktowe dotyczące nazwy domeny
  • Pokazywanie, gdzie należy tworzyć i edytować pliki stref DNS
  • Modyfikacja plików strefy do obsługi produktów firmy GoDaddy

  Niewspierane:

  • Modyfikacja plików strefy do obsługi produktów innych niż produkty firmy GoDaddy
  • Konfiguracja zaawansowanych plików stref
  • Rozwiązywanie problemów z wpisami w plikach stref DNS firm trzecich

 5. GoDaddy E-mail.
 6. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie kont e-mail
  • Objaśnienie funkcji i zalet kont e-mail
  • Pokazywanie, jak utworzyć konta e-mail
  • Konfiguracja nazwy domeny do obsługi poczty e-mail
  • Wysyłanie i odbieranie poczty e-mail w sieci web
  • Potwierdzenie ustawień poczty elektronicznej na komputerze Użytkownika (Outlook)
  • Potwierdzenie ustawień poczty elektronicznej na urządzeniu mobilnym Użytkownika
  • Przekazywanie dalej wiadomości e-mail
  • Ustawianie automatycznych odpowiedzi
  • Tworzenie adresu e-mail typu catch-all
  • Zarządzanie kontami e-mail i usuwanie ich
  • Upewnianie się, że Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości e-mail
  • Tworzenie list dystrybucyjnych e-mail
  • Tworzenie sygnatur wiadomości e-mail‌
  • Dodawanie i usuwanie kontaktów e-mail

  Niewspierane:

  • Rozwiązywanie problemów z klientami poczty e-mail firm trzecich
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym
  • Zmiana haseł do kont poczty e-mail
  • Komponowanie wiadomości e-mail
  • Tworzenie filtrów i folderów wiadomości e-mail
  • Importowanie i eksportowanie plików .pst/.olm

 7. Microsoft® Office™ 365.
 8. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie kont Office 365
  • Przybliżenie funkcji i zalet oprogramowania Office 365
  • Aktywowanie kont użytkowników (skrzynek pocztowych)
  • Konfiguracja nazwy domeny do pracy z Office 365
  • Konfiguracja obsługiwanych klientów e-mail
  • Rozwiązywanie problemów z przepływem poczty elektronicznej
  • Rozwiązywanie problemów z łącznością poczty elektronicznej w klientach firm trzecich
  • Instalowanie oprogramowania Office 365 na obsługiwanych systemach
  • Łączenie obsługiwanych wersji Office z OneDrive dla firm
  • Diagnozowanie awarii systemu, błędów i degradacji. Przekazanie sprawy do Microsoft, jeśli jest taka potrzeba.
  • Pomoc Użytkownikowi z podstawową obsługą (wysyłanie wiadomości e-mail z OWA, przesyłanie plików do OneDrive dla firm)
  • Migrowanie z obsługiwanych kont IMAP poczty Workspace za pomocą usługi migracji firmy GoDaddy
  • Migrowanie z hostingu programu Exchange firmy GoDaddy do Office 365 przez program końca cyklu eksploatacji

  Niewspierane:

  • Szkolenie z korzystania z oprogramowania Office 365 (tworzenie formuł w programie Excel, tworzenie animacji w programie PowerPoint itp.)
  • Migrowanie do Office 365 z użyciem kopii zapasowych (import/eksport PST) lub innych usług firm trzecich
  • Zarządzanie serwerem Exchange
  • Zarządzanie platformą SharePoint
  • Rozwiązywanie problemów z brakiem łączności dotyczących klientów poczty e-mail firm trzecich
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym
  • Zmiana haseł do kont poczty e-mail

 9. Strony Internetowe + Marketing.
 10. Obsługiwane:

  • Zakup lub odnowienie planu Strony Internetowe + Marketing
  • Objaśnienie funkcji i zalet planu Strony Internetowe + Marketing
  • Konfiguracja konta Strony Internetowe + Marketing
  • Konfiguracja nazwy domeny do obsługi planu Strony Internetowe + Marketing
  • Objaśnienie sposobu korzystania z planu Strony Internetowe + Marketing
  • Objaśnienie dotyczące dodawania/usuwania stron WWW
  • Objaśnienie dotyczące dodawania/usuwania treści (tekstu i obrazów)
  • Objaśnienie sposobu stosowania dodatków do planu Strony Internetowe + Marketing
  • Objaśnienie sposobu podłączania mediów społecznościowych do planu Strony Internetowe + Marketing
  • Objaśnienie sposobu publikowania witryny utworzonej w planie Strony Internetowe + Marketing

  Nieobsługiwane:

  • Tworzenie i usuwanie stron internetowych
  • Dodawanie zawartości do witryny Użytkownika (treści marketingowe, obrazy, wideo)
  • Obróbka obrazów (jakość, kolory, wymiary, proporcje obrazu)
  • Dostosowywanie szablonów planu Strony Internetowe + Marketing
  • Dodawanie niestandardowego kodu (HTML, JavaScript, CSS) do witryny
  • Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
  • Przesyłanie plików na witrynę
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym
  • Dodawanie aplikacji firm trzecich do planu Strony Internetowe + Marketing

 11. Sklep internetowy.
 12. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie Sklepu internetowego
  • Przybliżenie funkcji i zalet Sklepu internetowego
  • Konfiguracja konta Sklepu internetowego
  • Konfiguracja nazwy domeny do obsługi Sklepu internetowego
  • Objaśnienie sposobu korzystania ze Sklepu internetowego
  • Objaśnienie dotyczące dodawania/usuwania stron WWW
  • Objaśnienie dotyczące dodawania/usuwania treści (tekstu i obrazów)
  • Objaśnienie sposobu dodawania produktów do sklepu
  • Objaśnienie, gdzie znajdują się opcje dostawy i płatności
  • Objaśnianie sposobu publikowania Sklepu internetowego

  Niewspierane:

  • Tworzenie i usuwanie stron internetowych
  • Dodawanie zawartości do Sklepu internetowego (treści marketingowe, obrazy, wideo)
  • Obróbka obrazów (jakość, kolory, wymiary, proporcje obrazu)
  • Dostosowywanie szablonów Sklepu internetowego
  • Dodawanie niestandardowego kodu (HTML, JavaScript, CSS) do witryny
  • Konfiguracja metod dostawy oraz płatności
  • Wysyłanie plików do Sklepu internetowego

 13. Hosting internetowy/Hosting dla firm.
 14. Wspierane:

  • Zakup lub odnowienie Hostingu współdzielonego
  • Przybliżenie funkcji i zalet Hostingu współdzielonego
  • Dostarczanie konta Hostingu współdzielonego
  • Konfiguracja nazwy domeny do obsługi Hostingu współdzielonego
  • Identyfikowanie przyczyn problemów z wydajnością witryny1
  • Korzystanie z naszych paneli sterowania hostingiem
  • Dostarczanie podstawowych ustawień klienta FTP
  • Przybliżenie sposobu przesyłania plików na witrynę
  • Instalowanie aplikacji firm trzecich za pośrednictwem obsługiwanego panelu sterowania
  • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych lub witryny
  • Migracja hostingu krok po kroku
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na Hostingu współdzielonym firmy GoDaddy tylko dla domen głównych
  • Tworzenie kont e-mail
  • Dostarczanie podstawowych ustawień klienta e-mail

  Niewspierane:

  • Dowolni klienci, skrypty, aplikacje lub zawartość instalowana przez Klienta
  • Wtyczki i rozszerzenia (Parallels Plesk lub cPanel/WHM) panelu sterowania
  • Aplikacje w Parallels Plesk Application Vault i/lub cPanel Application Catalog
  • Instalowanie certyfikatów SSL firm trzecich
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na Hostingu współdzielonym firmy GoDaddy dla domen dodatkowych2
  • Szkolenia z zakresu korzystania z Internetu3
  • Konfiguracja ustawień SEO witryny Użytkownika
  • Tworzenie niestandardowych plików stref DNS
  • Rozwiązywanie problemów z wszelkimi usługami firm trzecich
  • Pomoc z wszelkimi konfiguracjami serwera na poziomie root
  • Konfiguracja klienta e-mail Użytkownika
  • Konfiguracja klienta FTP Użytkownika
  • Rozwiązywanie problemów z rejestracją domen firm trzecich
  • Rozwiązywanie problemów z prywatnymi serwerami nazw
  • Sprawdzanie kompatybilności z różnymi przeglądarkami
  • Rozwiązywanie problemów z atakami hakerów spowodowanymi przez działania klienta

  1. Identyfikowanie przyczyn problemów z wydajnością witryny – zapewnienie, aby poczta e-mail, usługi web, FTP oraz panel kontrolny działały prawidłowo i były dostępne. Klient jest odpowiedzialny za instalację i prawidłowe działanie wszelkich skryptów i aplikacji. Nie zapewniamy pomocy technicznej ani rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem skryptów lub aplikacji.

  Kopie zapasowe danych – Klient jest odpowiedzialny za tworzenie aktualnych kopii zapasowych danych i przechowywanie ich. Przechowujemy własne kopie zapasowe danych z określonych serwerów wyłącznie na wypadek awarii. Zazwyczaj przechowujemy kopie danych z ostatnich 30 dni, za wyjątkiem naszego hostingu cPanel, w przypadku którego posiadamy jedną migawkę z ostatnich czterech dni; nie gwarantujemy jednak dostępności ani możliwości odzyskania utraconych danych. Prośba o przywrócenie danych może zostać zgłoszona za pomocą usług eksperckichA.

  A. Usługi eksperckie to płatne usługi świadczone jedynie przez zespoły pomocy technicznej w USA. Nie obejmuje ich bezpłatna pomoc techniczna firmy GoDaddy. Aby zakupić te usługi, należy zadzwonić pod numer 22 307 47 23. Więcej informacji o tych usługach można znaleźć w wykazie usług eksperckich.

  2. - To zadanie objęte jest usługą ekspercką.

  3. - Nie zapewniamy szkoleń ani treningów w zakresie obsługi jakichkolwiek aspektów technologii Internetu. Oczekuje się, że użytkownik będzie posiadał podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z Internetem, takich jak DNS, poczta e-mail, sieć web, przeglądarki internetowe, FTP oraz ogólne umiejętności obsługi komputera.

 15. Hosting dla odsprzedawców.
 16. Wspierane:

  • Zakup lub odnowienie Hostingu dla odsprzedawców
  • Przybliżenie funkcji i zalet Hostingu dla odsprzedawców
  • Obsługa kont hostingu dla odsprzedawców i WHMCS
  • Dostosowanie domeny do pracy z hostingiem dla odsprzedawców
  • Korzystanie z naszych paneli sterowania hostingiem
  • Dostarczanie podstawowych ustawień klienta FTP
  • Przybliżenie sposobu przesyłania plików na witrynę
  • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych lub witryny
  • Przedstawienie sposobu migracji hostingu krok po kroku
  • Instalacja zintegrowanego SSL tylko na domenie podstawowej
  • Tworzenie kont e-mail
  • Dostarczanie podstawowych ustawień klienta e-mail
  • Dołóż wszelkich starań, aby zidentyfikować problemy związane z wydajnością witryny i zidentyfikować problemy związane z wydajnością platformy 1

  Niewspierane:

  • Panel sterowania WHM/WHMCS oraz wszelkie inne wtyczki i dodatki
  • Dowolni klienci, skrypty, aplikacje lub zawartość instalowana przez Klienta
  • Aplikacje w Parallels Plesk Application Vault i/lub cPanel Application Catalog
  • Instalowanie certyfikatów SSL firm trzecich
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na GoDaddy dla domen dodatkowych 2
  • Konfiguracja ustawień SEO witryny Użytkownika
  • Pomoc z wszelkimi konfiguracjami serwera na poziomie root
  • Szkolenia z zakresu korzystania z Internetu 3
  • Tworzenie niestandardowych plików stref DNS
  • Rozwiązywanie problemów z wszelkimi usługami firm trzecich
  • Pomoc z wszelkimi konfiguracjami serwera na poziomie root
  • Konfiguracja klienta e-mail Użytkownika
  • Konfiguracja klienta FTP Użytkownika
  • Rozwiązywanie problemów z rejestracją domen firm trzecich
  • Rozwiązywanie problemów z atakami hakerów spowodowanymi przez działania klienta
  • Sprawdzanie kompatybilności z różnymi przeglądarkami

  1. Identyfikowanie przyczyn problemów z wydajnością witryny – zapewnienie, aby poczta e-mail, usługi web, FTP oraz panel kontrolny działały prawidłowo i były dostępne. Klient jest odpowiedzialny za instalację i prawidłowe działanie wszelkich skryptów i aplikacji. Nie zapewniamy pomocy technicznej ani rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem skryptów lub aplikacji.

  2. To zadanie objęte jest usługą ekspercką.

  3. Nie zapewniamy szkoleń ani treningów w zakresie obsługi jakichkolwiek aspektów technologii Internetu. Oczekuje się, że użytkownik będzie posiadał podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z Internetem, takich jak DNS, poczta e-mail, sieć web, przeglądarki internetowe, FTP oraz ogólne umiejętności obsługi komputera.

 17. Zarządzany system WordPress.
 18. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie Zarządzanego systemu WordPress
  • Przybliżenie funkcji i zalet Zarządzanego systemu WordPress
  • Dostarczanie konta Zarządzanego systemu WordPress
  • Konfiguracja domeny do użycia z Zarządzanym systemem WordPress
  • Identyfikowanie problemów z wydajnością platformy1
  • Korzystanie z naszych paneli sterowania hostingiem
  • Dostarczanie podstawowych ustawień klienta FTP
  • Przybliżenie sposobu wysyłania plików do Zarządzanego systemu WordPress
  • Monitorowanie bezpieczeństwa2
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy w Zarządzanym systemie WordPress
  • Codzienne kopie zapasowe plików i bazy danych3
  • Pomoc z podstawowymi funkcjami WordPress, takimi jak Panel administratora4
  • Instalowanie najnowszej, zweryfikowanej wersji WordPress na naszej platformie
  • Monitorowanie sprzętu i sieci Zarządzanego systemu WordPress
  • Automatyczna aktualizacja do najnowszej, najbardziej bezpiecznej wersji WordPress

  Niewspierane:

  • Ręczne przenoszenie witryny na Zarządzany system WordPress
  • Edycja motywów WordPress
  • Pomoc z układem lub wyglądem witryny Użytkownika
  • Rozwiązywanie problemów z sieciami lub aplikacjami firm trzecich
  • Dowolni klienci, skrypty, aplikacje lub zawartość instalowana przez Klienta
  • Instalowanie certyfikatów SSL firm trzecich
  • Konfiguracja ustawień SEO witryny Użytkownika
  • Tworzenie niestandardowych plików stref DNS
  • Rozwiązywanie problemów z wszelkimi usługami firm trzecich
  • Konfiguracja klienta e-mail Użytkownika
  • Konfiguracja klienta FTP Użytkownika
  • Rozwiązywanie problemów z domenami firm trzecich
  • Rozwiązywanie problemów z prywatnymi serwerami nazw
  • Sprawdzanie kompatybilności z różnymi przeglądarkami
  • Dogłębne badanie problemów z wtyczkami/motywami na naszej platformie

  Szczególna uwaga dotycząca zatwierdzonych wtyczek:      

  Aby zagwarantować doskonałą wydajność oraz bezpieczeństwo Zarządzanego systemu WordPress, szczegółowo analizujemy wszelkie wtyczki. Jest to możliwe dzięki skanowaniu środowiska hostingu Zarządzanego systemu WordPress, które jest uruchamiane każdej nocy. Niedozwolone wtyczki będą usuwane, a właściciele kont otrzymają stosowną wiadomość e-mail.

  * Pomimo braku wsparcia dla niestandardowego kodu, w przypadku Zarządzanego systemu WordPress będziemy przeprowadzać dogłębną analizę, której celem będzie określenie, dlaczego wtyczka lub motyw może nie działać prawidłowo w naszym systemie. Nie możemy zagwarantować ich działania, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tego dokonać.

  • Identyfikowanie przyczyn problemów z wydajnością witryny – zapewnienie, aby poczta e-mail, usługi web, FTP oraz panel kontrolny działały prawidłowo i były dostępne. Klient jest odpowiedzialny za instalację i prawidłowe działanie wszelkich skryptów i aplikacji. Nie zapewniamy pomocy technicznej ani rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem skryptów lub aplikacji.

  • Monitorowanie zabezpieczeń i ocena ataków – nasz zespół ds. zabezpieczeń pracuje całodobowo 7 dni w tygodniu, monitorując witrynę Użytkownika pod kątem podejrzanej aktywności i chroniąc ją przed atakami brute force i atakami typu DDoS.

  • Kopie zapasowe danych – Klient jest odpowiedzialny za tworzenie aktualnych kopii zapasowych danych i przechowywanie ich. Przechowujemy własne kopie zapasowe danych z określonych serwerów wyłącznie na wypadek awarii. Zazwyczaj przechowujemy kopie danych z ostatnich 30 dni, ale nie gwarantujemy dostępności ani możliwości odzyskania utraconych danych. Prośba o przywrócenie danych może zostać zgłoszona za pomocą usług eksperckichA.

  • Pomoc z migracją witryny do Zarządzanego systemu WordPress – Stosujemy zautomatyzowany proces migracji o wysokim wskaźniku sukcesu. Jeśli z jakiegoś powodu migracja nie powiedzie się, przeanalizujemy najczęstsze przyczyny błędów i pomożemy w uruchomieniu nowej migracji. Jeśli wszystkie inne sposoby zawiodą, pomożemy z ręczną migracją, pod warunkiem dostępu do całej zawartości.

  A. Usługi eksperckie to płatne usługi świadczone jedynie przez zespoły pomocy technicznej w USA. Nie obejmuje ich bezpłatna pomoc techniczna firmy GoDaddy. Aby zakupić te usługi, należy zadzwonić pod numer (+1) (480) 463-8824. Więcej informacji o tych usługach można znaleźć w wykazie usług eksperckich .

 19. Serwery wirtualne i dedykowane.
 20. Wspierane:

  i. Samodzielnie zarządzane:

  • Zakup lub odnawianie serwerów
  • Przybliżenie funkcji i zalet naszych serwerów
  • Resetowanie hasła do konta root
  • Dostarczanie serwera w ciągu kilku minut
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz czasem dostępności
  • Pełne zarządzanie sprzętem
  • Dostęp do serwera za pomocą kont root/administratora
  • Migracja hostingu krok po kroku

  ii. Zarządzane:

  • Zakup lub odnawianie serwerów
  • Przybliżenie funkcji i zalet naszych serwerów
  • Resetowanie hasła do konta root
  • Dostarczanie serwera w ciągu kilku minut
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz czasem dostępności
  • Pełne zarządzanie sprzętem
  • Dostęp do serwera za pomocą kont root/administratora
  • Migracja hostingu krok po kroku
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na kwalifikowanych produktach firmy GoDaddy1
  • Aktualizowanie i oraz instalowanie łatek głównego systemu operacyjnego
  • Tworzenie kopii zapasowych danych i zawartości serwera2

  iii. W pełni zarządzane:

  • Zakup lub odnawianie serwerów
  • Przybliżenie funkcji i zalet naszych serwerów
  • Resetowanie hasła do konta root
  • Dostarczanie serwera w ciągu kilku minut
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz czasem dostępności
  • Pełne zarządzanie sprzętem
  • Dostęp do serwera za pomocą kont root/administratora
  • Migracja hostingu krok po kroku
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na kwalifikowanych produktach firmy GoDaddy1
  • Aktualizowanie i oraz instalowanie łatek głównego systemu operacyjnego
  • Tworzenie kopii zapasowych danych i zawartości serwera2
  • Konfiguracja serwera.
  • Zapewniane całodobowej dedykowanej linii pomocy technicznej i sprzedaży
  • Konfiguracja serwera DNS
  • Konfiguracja domeny
  • Migrowanie zawartości
  • Zaawansowana analiza wydajności3
  • Strojenie serwera Apache
  • Strojenie serwera MySQL
  • Audyt i skanowanie zabezpieczeń (SSA)
  • Ochrona przed intruzami
  • Niestandardowe reguły zapory (tylko iptables)4
  • Instalowanie aplikacji lub oprogramowania
  • Zarządzanie bazą danych
  • Usuwanie złośliwego oprogramowania oraz oprogramowania znajdującego się na czarnej liście
  • Uaktualnienie wersji PHP
  • Instalacja modułu PHP

  iv. Usługi eksperckie $

  • Zapewniane całodobowej dedykowanej linii pomocy technicznej i sprzedaży
  • Konfiguracja serwera DNS
  • Konfiguracja domeny
  • Migrowanie zawartości
  • Zaawansowana analiza wydajności
  • Strojenie serwera Apache
  • Strojenie serwera MySQL
  • Audyt i skanowanie zabezpieczeń (SSA)
  • Ochrona przed intruzami
  • Niestandardowe reguły zapory (tylko iptables)4
  • Instalowanie aplikacji lub oprogramowania
  • Zarządzanie bazą danych
  • Usuwanie złośliwego oprogramowania oraz oprogramowania znajdującego się na czarnej liście
  • Uaktualnienie wersji PHP
  • Instalacja modułu PHP

  Niewspierane:

  • Rozwiązywanie problemów z dowolnymi klientami, skryptami, aplikacjami lub zawartością instalowaną przez klienta
  • Wtyczki i rozszerzenia (Parallels Plesk lub cPanel/WHM) panelu sterowania
  • Aplikacje w Parallels Plesk Application Vault i/lub cPanel Application Catalog
  • Szkolenia z zakresu korzystania z Internetu5
  • Konfiguracja ustawień SEO witryny Użytkownika
  • Konfiguracja klienta e-mail Użytkownika
  • Konfiguracja klienta FTP Użytkownika
  • Sprawdzanie kompatybilności z różnymi przeglądarkami
  • Rozwiązywanie problemów z atakami hakerów spowodowanymi przez działania klienta

  1 Nie obejmuje wiersza poleceń ani instalacji certyfikatu SSL na Tomcat lub IIS.

  2 Serwery zarządzane posiadają opcję tworzenia kopii zapasowych, ale musi ona być uruchomiona ręcznie. W pełni zarządzane serwery tworzę kopie zapasowe co 10 dni.

  3 Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

  4 Zasady iptables, takie jak odblokowanie portu 3306 dla bezpośredniego dostępu do MySQL lub zablokowanie adresowi IP dostępu do serwera.

  5 Nie zapewniamy szkoleń ani treningów w zakresie obsługi jakichkolwiek aspektów technologii Internetu. Oczekuje się, że użytkownik będzie posiadał podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z Internetem, takich jak DNS, poczta e-mail, sieć web, przeglądarki internetowe, FTP oraz ogólne umiejętności obsługi komputera.

  $ - Usługi eksperckie to świetna opcja pozwalająca na odpłatne zlecenie często wykonywanych zadań administracyjnych na serwerach, których przeprowadzenie może być czasochłonne lub wymagać doświadczenia w konkretnej dziedzinie, przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnej kontroli nad serwerem.  Czynności te realizowane są na zasadzie jednorazowej opłaty za zgłoszenie zapotrzebowania na usługi, zamiast opłaty miesięcznej, jak ma to miejsce w przypadku w pełni zarządzanych planów.  Obecnie usługi eksperckie dostępne są wyłącznie dla serwerów CentOS i Fedora. Aby zakupić te usługi, należy zadzwonić pod numer (+1) (480) 463-8824. Więcej informacji o tych usługach można znaleźć w wykazie usług eksperckich.

 21. GoDaddy Program Pro.
 22. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie produktów firmy GoDaddy na koncie Użytkownika lub jego klienta
  • Konfiguracja produktów firmy GoDaddy na koncie Użytkownika lub jego klienta
  • Zapisanie do programu Pro
  • Przybliżenie funkcji i zalet panelu nawigacyjnego Pro
  • Objaśnienie zasad tworzenia własnej marki
  • Objaśnienie publikowania/blokowania swojego profilu
  • Przybliżenie sposobu dodawania klientów
  • Objaśnienie sposobu archiwizowania/przywracania klientów
  • Żądanie/konfiguracja/odbieranie dostępu do konta
  • Pomoc z delegowaniem dostępu do konta, które umożliwia Użytkownikowi Pro zarządzanie kontem/produktami klienta
  • Objaśnienie sposobu dodawania notatek do kart klientów
  • Budowa/przesłanie koszyka dla klienta Pro
  • Objaśnienie Kanału aktywności
  • Objaśnienie sposobu dodawania/usuwania witryn z usługi Monitorowania witryny
  • Objaśnienie znaczenia alertów Monitorowania witryny
  • Przybliżenie sposobu konfigurowania powiadomień dotyczących Monitorowania witryny
  • Prezentacja sposobu korzystania z naszych produktów
  • Diagnozowanie błędów połączenia lub dostępu
  • Zapewnianie działania naszych systemów oraz architektury

  Niewspierane:

  • Tworzenie witryn (nazwy, wersje próbne, tworzenie, publikowanie)
  • Dodawanie zawartości do witryny Użytkownika lub jego klientów
  • Dodawanie baz danych/kont e-mail/aplikacji internetowych
  • Dodawanie aplikacji firm trzecich do Kreatora witryn użytkownika lub jego klientów
  • Konfiguracja i dobór ustawień aplikacji
  • Tworzenie wersji próbnych i publikowanie zawartości
  • Nazywanie biznesu Użytkownika
  • Tworzenie logo marki
  • Uzyskiwanie potencjalnych klientów
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

 23. Certyfikaty SSL
 24. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie certyfikatów SSL
  • Przybliżenie funkcji i zalet certyfikatów SSL
  • Instalowanie certyfikatów SSL firmy GoDaddy na hostingu współdzielonym firmy GoDaddy dla domen głównych (z wyłączeniem wierszy poleceń lub instalacji certyfikatów SSL na Tomcat)
  • Weryfikowanie certyfikatu SSL
  • Ponowne wysyłanie e-maili z weryfikacją certyfikatu SSL
  • Rozwiązywanie problemów z powszechnymi nazwami
  • Diagnozowanie błędów certyfikatów SSL w przeglądarce internetowej
  • Objaśnienie modyfikowania pliku strefy dla bezpiecznych witryn

  Niewspierane:

  • Eksportowanie certyfikatów SSL do użycia na wielu serwerach
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na serwerach firm trzecich1
  • Instalowanie certyfikatu SSL firmy GoDaddy na hostingu współdzielonym firmy GoDaddy dla domen dodatkowych1
  • Instalowanie certyfikatów SSL firm trzecich
  • Generowanie żądania CSR na serwerach firm trzecich1
  • Generowanie żądania CSR na serwerach wirtualnych i dedykowanych1
  • Szkolenia z zakresu HTML, PHP lub JavaScript

  1To zadanie jest usługą ekspercką.

 25. Daj się znaleźć.
 26. Wspierane:

  • Przybliżenie funkcji i zalet naszego systemu Daj się znaleźć
  • Objaśnienie sposobu zakładania konta w systemie Daj się znaleźć
  • Objaśnienie sposobu korzystania z systemu Daj się znaleźć
  • Objaśnienie sposobu, w jaki działa publikowanie informacji biznesowych
  • Objaśnienie sposobu dodawania, edytowania i usuwania treści biznesowych z poziomu panelu nawigacyjnego
  • Objaśnienie sposobu publikowania cennika/menu w witrynie
  • Wskazywanie, jak znaleźć obecność Użytkownika na witrynach partnerskich

  Niewspierane:

  • Dodawanie, edytowanie lub usuwanie treści Użytkownika w systemie Daj się znaleźć
  • Optymalizacja zawartości w systemie Daj się znaleźć lub oferowanie związanych z nią sugestii
  • Pomoc w przyśpieszeniu wszelkich ofert
  • Pomoc w usuwaniu wszelkich ofert z witryn partnerskich
  • Pomoc w poprawianiu pozycji w wyszukiwarkach

 27. Widoczność w wyszukiwarkach
 28. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie Widoczności w wyszukiwarkach
  • Przybliżenie funkcji i zalet Widoczności w wyszukiwarkach
  • Pomoc we wstępnej konfiguracji Widoczności w wyszukiwarkach
  • Objaśnienie sposobu publikowania zmian
  • Śledzenie rankingów za pomocą raportów

  Niewspierane:

  • Dodawanie, usuwanie lub edytowanie słów kluczowych, tagów, fraz lub zawartości strony
  • Wyszukiwanie i optymalizowanie słów kluczowych
  • Udzielanie porad dotyczących SEO, aby witryna Użytkownika znalazła się na pierwszej stronie wyszukiwarki Google
  • Udostępnianie treści Użytkownika w mediach społecznościowych

 29. Marketing e-mail.
 30. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie Marketingu e-mail
  • Objaśnienie funkcji i zalet Marketingu e-mail
  • Konfiguracja konta Marketingu e-mail
  • Objaśnienie sposobu korzystania z Marketingu e-mail
  • Objaśnianie statystyk Marketingu e-mail
  • Łączenie konta Marketingu e-mail z mediami społecznościowymi
  • Łączenie konta Marketingu e-mail z kompatybilnymi produktami firmy GoDaddy
  • Bezpłatne tworzenie niestandardowego banera lub motywu*

  Niewspierane:

  • Edytowanie plików list subskrybentów (pliki CSV) i rozwiązywanie problemów z nimi związanych
  • Czyszczenie, filtrowanie lub modyfikowanie list subskrybentów
  • Tworzenie szablonów e-mail w imieniu klienta
  • Tworzenie zawartości e-mail (copywriting, dodawanie obrazów itp.)
  • Tworzenie i edytowanie niestandardowego kodu HTML oraz rozwiązywanie problemów z nim związanych
  • Publikowanie kodu formularza rejestracji na witrynie
  • Tworzenie niestandardowych raportów statystyk

  * Ogólni przedstawiciele firmy GoDaddy C3 nie mogą tworzyć niestandardowych banerów, ale nasi przedstawiciele GEM chętnie w tym pomogą. Po zakupie planu GEM, należy wysłać e-mail z prośbą do naszego przedstawiciela GEM.

 31. GoDaddy Księgowość.
 32. Wspierane:

  • Zakup lub odnawianie Księgowości
  • Objaśnienie funkcji i zalet Księgowości
  • Konfiguracja konta Księgowości
  • Objaśnienie sposobu korzystania z Księgowości
  • Objaśnienie konfiguracji konta bankowego w celu automatycznego importu
  • Konfiguracja płatności online z ACH, PayPal lub kartami kredytowymi

  Niewspierane:

  • Dostosowywanie szablonu faktury
  • Tworzenie faktur i szacunków
  • Tworzenie arkuszy podatkowych, w tym sprawozdań Schedule C, podatków od sprzedaży i nie tylko
  • Śledzenie przebiegu i czasu
  • Konfiguracja importu danych sprzedaży z PayPal, Amazon, eBay oraz Etsy

 33. SmartLine.
 34. i. Przekierowanie numeru telefonu/przełączenie

  Wspierane:

  • Zapewnienie przełączenia przez system po wybraniu numeru
  • Zapewnienie sprawnego działania ustawień filtra godzina/dzień
  • Weryfikacja przekierowania numeru i opcji automatycznego operatora (jeśli są dostępne)
  • Weryfikacja odpowiedniej infrastruktury przekierowania

  Niewspierane:

  • Zapewnienie poprawności i sprawnego działania docelowego numeru przekierowania

  ii. Jakość dźwięku połączenia

  Niewspierane:

  • SmartLine wykorzystuje sieci mobilne klienta, dlatego firma GoDaddy nie kontroluje jakości dźwięków połączeń

  iii. Konfiguracja telefonów osób trzecich

  Wspierane:

  • Konfiguracja SmartLine na smartfonach z Androidem oraz iOS (apple)

  iv. Przenoszenie numeru telefonu

  Wspierane:

  • Współpraca z zewnętrznymi usługodawcami na potrzeby przeniesienia numer do systemu SmartLine
  • Konfiguracja przekierowania numeru w systemie SmartLine oraz sprawdzenie, czy numer działa zgodnie z prośbą o przeniesienie
  • Przekazanie bieżących informacji o statusie podczas procesu przenoszenia
  • Przestrzeganie wszystkich zasad i regulacji dotyczących przenoszenia numerów i przenoszenia numerów bezpłatnych

  Niewspierane:

  • Sprawdzenie, czy numer może zostać przeniesiony
  • Udzielenie SmartLine kompletnego, rzetelnego i podpisanego upoważnienia
  • Poinformowanie SmartLine, dokąd numer ma zostać przeniesiony oraz czy jest to zastąpienie numeru czy dodanie następnego numeru
  • Na życzenie, zamknięcie konta u poprzedniego operatora po zakończeniu procesu przeniesienia
  • W przypadku przeniesienia sprawdzenie, czy należności na koncie zostały uregulowane, a dane rozliczeniowe są aktualne
  • W przypadku przeniesienia poinformowanie SmartLine, czy Użytkownik zamierza anulować usługę po przeniesieniu numeru

  v. Doręczenie powiadomienia o odebranej wiadomości (poczta głosowa)

  Wspierane:

  • Weryfikacja docelowego adresu e-mail
  • Potwierdzenie doręczenia wiadomości z systemu SmartLine
  • Zapewnienie alternatywnego dostępu do wiadomości za pośrednictwem aplikacji sieciowej

  Niewspierane:

  • Potwierdzenie ważności docelowego adresu e-mail
  • Dodanie messages@SmartLine.com do białej listy
  • Zapewnienie, aby filtry wiadomości, programy antywirusowe lub inne procedury dotyczące odbioru nie blokowały doręczenia wiadomości
  • Skontaktowanie się z dostawcą poczty elektronicznej z prośbą o pomoc

 35. GoDaddy Aukcje.
 36. Wspierane:

  • Wsparcie e-mail dla domen sprzedanych lub nabytych na aukcji
  • Wystawienie domeny na sprzedaż
  • Objaśnienie składników prowizji
  • Wystawienie domen premium
  • Aukcje wygasłe i opłaty
  • Domeny na wyprzedaży
  • Oferta/Kontroferta
  • Poruszanie się po aukcjach
  • Objaśnienie rodzajów ofert na aukcjach GoDaddy
  • Członkostwo w aukcjach
  • Pytania o zamówienia oczekujące
  • Weryfikacja licytującego
  • Pomoc w doręczeniu domeny
  • Oferty funkcjonalności strony domowej i strony kategorii
  • Otrzymanie płatności za domeny
  • Wnoszenie opłat za domeny premium i domeny na aukcjach
  • Objaśnienie aukcji z ofertą maksymalną
  • Objaśnienie sposobu edytowania oferty
  • Przenoszenie domen powiązanych ze sprzedażą na rynku wtórnym
  • Objaśnienie wymagań dotyczących odbiorcy płatności

  Niewspierane:

  • Strategie marketingowe dotyczące sprzedaży nazw domen wykraczające poza skorzystanie z usługi ofert polecanych
  • Przenoszenie domen niezakupionych na rynku wtórnym
  • Oferty domen firm trzecich, np. Sedo, Flippa itd.
  • GoDaddy Weryfikacja konta
  • Przedłużenie okresu rejestracji domeny niepowiązane z aukcjami
  • Prośby o dane kontaktowe dotyczące domeny

 37. WordPress Premium.
 38. Wspierane:

  • Instalacja lub aktualizacja motywu
  • Rozpoznanie i usuwanie problemów związanych z motywem
  • Dodawanie motywu potomnego
  • Modyfikacja motywu
  • Instalacja systemu komentarzy
  • Instalacja lub aktualizacja wtyczki
  • Rozpoznanie i usuwanie problemów związanych z wtyczką
  • Modyfikacja plików konfiguracyjnych
  • Przeprowadzenie czynności wyszukiwania i zamiany w bazie danych
  • Wykonanie naprawy ciągu połączenia
  • Aktualizacja odnośników bezpośrednich
  • Importowanie/eksportowanie baz danych
  • Optymalizacja MySQL
  • Sprawdzanie indeksowania w Google
  • Ocena optymalizacji strony
  • Dodanie własnej ikony w pasku adresu (Favicon)
  • Wykonanie ustawienia przekierowań
  • Optymalizacja obrazów
  • Ograniczanie spamu w komentarzach

  Niewspierane:

  • Budowanie treści
  • Tworzenie nowej witryny (szczegółowe informacje znajdują się w opisie naszych profesjonalnych usług projektowania witryn)
  • Dodawanie spersonalizowanego kodu do motywów i wtyczek
  • Prace projektowe, takie jak tworzenie treści i propozycje wyglądu
  • Wykonywanie prac związanych z SEO (dodawanie słów kluczowych, opisów stron itp.)
  • Świadczenie usług w witrynach wykorzystujących wersje wcześniejsze niż 4.0, do celów innych niż ich aktualizacja do najnowszej wersji (uwaga: aktualizacje mogą powodować problemy związane z niezgodnością motywów, wtyczek itp.)
  • Dodawanie spersonalizowanej funkcji do wtyczki
  • Dodawanie indywidualnych produktów do WooCommerce
  • Poprawa pozycji strony w rankingu
  • Tworzenie odnośników zwrotnych do witryny
  • Konfiguracja DNS
  • Konfiguracja certyfikatu SSL (patrz informacje o usłudze instalacji certyfikatu SSL)
  • Konfiguracja nowego motywu (możemy zainstalować motyw dla Użytkownika, ale ustawieniami/konfiguracją musi zająć się projektant)
  • Konsultacja
  • Tworzenie oferty biznesowej w Google Plus
  • Tworzenie wtyczki
  • Tworzenie obrazów
  • Tworzenie szablonów stron w LeadPages
  • Naprawianie bugów i konfliktów rozszerzeń WooCommerce
  • Zwiększanie ruchu w witrynie
  • Dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych
  • Obsługa wielu witryn
  • Płatny marketing
  • Konfiguracja bramki płatniczej
  • Rekomendacja motywu
  • Usuwanie personalizacji motywu
  • Wyszukanie poprzedniej personalizacji motywu
  • Rozwiązywanie konfliktu pomiędzy WooCommerce a motywem
  • Ustawianie kont poczty e-mail
  • Ustawianie motywu dla wybranych stron
  • Witryny obsługiwane przez WordPress.com lub za pośrednictwem Rainmaker Platform
  • Przygotowanie witryn wymagających odrębnej subskrypcji
  • Przenoszenie witryn spoza WP na WordPress
  • Aktualizacja mocno spersonalizowanego motywu
  • Aktualizacja spersonalizowanego WooCommerce
  • Zadania wirtualnego asystenta (tworzenie, aktualizacja i zamieszczanie treści)
  • Przesyłanie plików
  • Usuwanie złośliwego oprogramowania lub treści phishingowych (w tym celu należy zapoznać się z naszym produktem Zabezpieczenia witryn)
  • Witryny reklamujące materiały, obrazy, produkty lub usługi pornograficzne, erotyczne, przeznaczone dla dorosłych lub w inny sposób nieprzyzwoite (w tym, między innymi, usługi masażu, usługi randkowe, usługi agencji towarzyskich i prostytutek). 
  • Strony wykorzystujące pornograficzne, erotyczne lub przeznaczone dla dorosłych słowa kluczowe lub obrazy w nazwach, opisach lub listach wyszukiwania filmów wideo
  • Strony sprzedające przedmioty nielegalne oraz przedmioty, które zachęcają do podejmowania działań niezgodnych z prawem, promują je, ułatwiają ich podejmowanie lub instruują innych jak podejmować takie działania
  • Strony sprzedające substancje kontrolowane i nielegalne środki odurzające (w tym leki na receptę). Obejmuje to, między innymi, przedmioty używane do produkcji substancji kontrolowanych i/lub akcesoriów związanych ze środkami odurzającymi
  • Strony sprzedające karty kredytowe lub debetowe (aktywne lub nieaktywne)
  • Strony sprzedające nazwy domen
  • Strony sprzedające skradzione lub nieautoryzowane przedmioty, w tym podrobione produkty, takie jak kopie filmów (VHS, DVD itp.), oprogramowanie i inne znaki towarowe
  • Strony sprzedające produkty wycofane z rynku przez Komisję Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC)

 39. Zabezpieczenia witryn
 40. Wspierane:

  • Zakup lub przedłużenie usługi Zabezpieczenia witryn
  • Objaśnienie funkcji i zalet usługi Zabezpieczenia witryn
  • Objaśnienie, jak poruszać się po panelu nawigacyjnym usługi Zabezpieczenia witryn
  • Przedstawienie ustawień kont usługi Zabezpieczenia witryn
  • Przedstawienie próśb o usunięcie