GoDaddy

ZASADY DOTYCZĄCE WEZWAŃ SĄDOWYCH

Zasady dotyczące wezwań sądowych GoDaddy.com, LLC

Zasady ochrony danych osobowych GoDaddy nie zezwalają na ujawnianie informacji o klientach lub kontach bez wyraźnej zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, wymagających zachowania zgodności z rozporządzeniami prawnymi albo wymagających zachowania zgodności z postępowaniem prawnym związanym z firmą GoDaddy lub jednym z jej partnerów. GoDaddy jest odsprzedawcą dla firmy Wild West Domains, LLC. Nie wszystkie produkty i usługi oferowany przez GoDaddy mogą pochodzić od Wild West Domains, LLC. Wild West Domains, LLC nie jest w stanie dostarczyć informacji na temat używania przez klienta usług nienależących do Wild West Domains, LLC.

Podmioty, które chcą uzyskać informacje o tożsamości lub koncie klienta GoDaddy w związku z postępowaniem cywilnym lub karnym, muszą przekazać firmie Wild West Domains, LLC wezwanie sądowe bezpośrednio, faksem lub pocztą e-mail.

Przesyłanie wezwań sądowych

Siedziba firmy Wild West Domains, LLC znajduje się w Scottsdale w stanie Arizona. Wszystkie wezwania sądowe należy dostarczać do siedziby firmy lub wysyłać na adres:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Wezwania sądowe można też wysyłać faksem pod numer:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Zasady dotyczące poczty e-mail

Wild West Domains, LLC nie będzie tworzyć zawartości wiadomości e-mail zgodnie z ustawą Electronic Communications Privacy Act (Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 18, §2701 i następne), która zabrania usługodawcom z branży komunikacji elektronicznej tworzenia zawartości komunikacji elektronicznej, nawet na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności. Na serwerach poczty e-mail Wild West Domains, LLC nie są przechowywane usunięte ani wysłane wiadomości e-mail.

Wild West Domains, LLC zastrzega sobie prawo do żądania kopii powództwa i wszelkich dodatkowych dokumentów wykazujących, że adres e-mail Wild West Domains, LLC ma związek z prowadzoną sprawą sądową i wezwaniem sądowym.

Powiadamianie Klienta i czas odpowiedzi

Po odebraniu wezwania sądowego w postępowaniu cywilnym Wild West Domains, LLC niezwłocznie powiadomi klienta, którego dotyczy wezwanie, pocztą lub pocztą e-mail. W sytuacjach niewymagających niezwłocznej odpowiedzi Wild West Domains, LLC nie udostępni niezwłocznie informacji o kliencie wskazanych w wezwaniu sądowym i umożliwi klientowi unieważnienie wezwania w sądzie. Wild West Domains, LLC zastrzega sobie prawo do naliczenia klientowi opłaty administracyjnej przez obciążenie konta metody płatności klienta zarejestrowanej w Wild West Domains, LLC.

Opłaty związane z przestrzeganiem warunków wezwań sądowych

Wild West Domains, LLC obciąży kosztami związanymi z przestrzeganiem warunków wezwania sądowego osobę lub podmiot przesyłające wezwanie sądowe w postępowaniu cywilnym. Płatność należy uregulować w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury przez Wild West Domains, LLC. Czeki należy wystawiać na Wild West Domains, LLC.

Koszty Wild West Domains, LLC związane z zastosowaniem się do wezwania sądowego są następujące:

  • Poszukiwania — 75,00 USD/godz.
  • Federal Express — koszt podany na fakturze
  • Kopie — 0,25 USD/str.

Traktowanie poufnych informacji

Dokumenty i informacje przedstawione przez firmę Wild West Domains, LLC w odpowiedzi na wezwanie do sądu mogą zawierać poufne, zastrzeżone oraz prywatne informacje i/lub tajemnice handlowe, które wymagają szczególnej ochrony przed ujawnieniem. Wszelkie takie dokumenty będą oznaczone jako „POUFNE” pieczęcią umieszczoną na spornych dokumentach i muszą być traktowane w sposób poufny przez wszystkie osoby i podmioty, które mają do nich dostęp. Poufne traktowanie obejmuje:

Po pierwsze, dostęp do dokumentów POUFNYCH musi być ograniczony do stron leżących u podstaw działań, na podstawie których doręczono wezwanie, ich przedstawicieli oraz sądu i jego pracowników. Dokumenty oznaczone jako POUFNE mogą być użyte podczas przesłuchania świadka w ramach działania, podczas którego ujawnienie jest zasadnie konieczne, pod warunkiem, że jakiekolwiek zeznania złożone w związku z dokumentami POUFNYMI lub ich częściami zostaną oznaczone jako „POUFNE” i że będą traktowane w sposób wymagany przez niniejszy zapis.

Po drugie, dokumenty POUFNE nie mogą być składane w rejestrze publicznym bez uzasadnionej próby zapewnienia dostarczenia takich dokumentów i wszelkich odniesień do nich w formie zapieczętowanej. Strona, która stara się złożyć wniosek, streszczenie lub inny dokument, który dołącza lub odnosi się do dowolnego POUFNEGO dokumentu lub jego części, musi podjąć kroki konieczne do złożenia wniosku o wydanie postanowienia sądowego pieczętującego POUFNE informacje, o których mowa. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o zapieczętowanie zgodnie z niniejszą polityką dotyczącą wezwań, strona może złożyć dokument(y) w sposób normalny, chyba że sąd wyda inne polecenie.

Po trzecie, POUFNE dokumenty przedstawione w odpowiedzi na wezwanie do sądu nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż ściganie lub obrona w sprawie, której dotyczy wezwanie do sądu oraz muszą zostać zniszczone w terminie sześćdziesięciu (60) dni od wydania ostatecznego zarządzenia w związku z przedmiotową sprawą. Osoba lub podmiot, który składa wezwanie do sądu, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każda osoba lub podmiot, którym udostępniono POUFNE dokumenty, spełnia ten wymóg.