GoDaddy

Warunki użytkowania usługi Zabezpieczenia witryn

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019

Zabezpieczenia witryn, podlegające niniejszym warunkom użytkowania usługi Zabezpieczenia witryn („Umowa”), są dostarczane przez firmę Sucuri. Korzystanie z produktów i usług firmy Sucuri („Produkty”) podlega następującym warunkom: https://sucuri.net/terms

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, rozumie, potwierdza i akceptuje warunki niniejszej Umowy wraz z naszym Regulaminem ogólnym, który został włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie, oraz wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi planu przedstawionymi na stronach docelowych produktów, które także zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty", „twój", „Użytkownik” lub „klient” dotyczą osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie i według naszego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy, wszelkie włączone do niej zasady lub porozumienia oraz wszelkie limity lub ograniczenia dotyczące Usług, przy czym wszelkie takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Usług w ich aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy i ograniczenia dotyczące Usług po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Możemy od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik na bieżąco aktualizował dane swojego konta klienta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

Produkty są dostępne do kupienia jako samodzielne pozycje. Korzystanie z każdego z Produktów podlega ogólnym warunkom niniejszej Umowy oraz postanowieniom dotyczącym konkretnego Produktu.