GoDaddy

Warunki użytkowania usługi Zabezpieczenia witryn

Data ostatniej aktualizacji – 4 maja 2017 r.

Zabezpieczenia witryn, podlegające niniejszym warunkom użytkowania usługi Zabezpieczenia witryn („Umowa”), są dostarczane przez firmę Sucuri. Korzystanie z produktów i usług firmy Sucuri („Produkty”) podlega następującym warunkom: https://sucuri.net/terms

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, rozumie, potwierdza i akceptuje warunki niniejszej Umowy wraz z naszym Regulaminem ogólnym, który został włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie, oraz wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi planu przedstawionymi na stronach docelowych produktów, które także zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty", „twój", „Użytkownik” lub „klient” dotyczą osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie oraz według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę, zasady lub porozumienia włączone do niej poprzez odniesienie oraz wszelkie limity lub ograniczenia dotyczące Usług, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Usług po ostatnich zmianach. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy i ograniczenia dotyczące Usług po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z Witryny lub Usług. Zależnie od potrzeby, mamy prawo powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach w niniejszej Umowie za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik na bieżąco aktualizował dane swojego konta nabywcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika ono z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

Produkty są dostępne do kupienia jako samodzielne pozycje. Korzystanie z każdego z Produktów podlega ogólnym warunkom niniejszej Umowy oraz postanowieniom dotyczącym konkretnego Produktu.

Aktualizacja: 04.05.2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.